Bankowość detaliczna

1974

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna, inaczej bankowość osobista (z ang. personal banking).

Segment rynku obejmujący usługi bankowe dla osób fizycznych, gospodarstw domowych i małych firm. Do typowych produktów bankowości detalicznej należą depozyty, karty kredytowe, osobiste linie kredytowe i kredyty mieszkaniowe. Coraz częściej mianem „bankowości detalicznej” określa się też prostą działalność przypominającą bankowość użyteczności publicznej, oddzieloną od działań bardziej ryzykownych: finansowania korporacji, obrotu na własny rachunek i rynku kapitałowego w segmencie „hurtowym”. Bank detaliczny działa trochę jak hipermarket – jego model biznesowy opiera się na wysokim obrocie, który kompensuje niskie marże, uzyskiwanym od mocno zdywersyfikowanej, lojalnej bazy klientów, obsługiwanych za pośrednictwem kanałów dystrybucji usług bankowych (sieci oddziałów) o wysokich kosztach stałych. Produkty
finansowe są prostsze i bardziej standardowe od szytych na miarę usług finansowych. Rentowność bank osiąga dzięki dużym rozmiarom, które przynoszą korzyści skali, a także przywiązaniu do efektywności i niskich kosztów.

W Polsce klientami usług bankowości prywatnej mogą stać się osoby, których wartość aktywów powierzanych w zarządzanie wynosi co najmniej 0,5 mln zł. Zadaniem bankowości detalicznej jest kompleksowa obsługa klientów indywidualnych, umożliwienie im realizowania płatności, kredytowania, oszczędzania oraz dla klientów bardziej zamożnych — zarządzania ich aktywami i pomoc podatkowa.

Klienci bankowości detalicznej to głównie gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa, czyli konsumenci i osoby, które są producentami wyrobów i usług niefinansowych. Bankowość detaliczna to największy sektor bankowy obok bankowości korporacyjnej.