Co to jest Monetyzacja ?

1454

Monetyzacja – oznacza wymianę środków trwałych lub finansowych na prawny środek płatniczy. Zwykle odnosi się do bicia monet lub drukowania banknotów przez banki centralne. Powszechnie – zamienianie czegoś w pieniądz.

Czym tak naprawdę jest monetyzacja ?

Monetyzacja – Polityka monetarna polegająca na stałym zwiększaniu dostępnych środków przez emisję nowych pieniędzy. Zazwyczaj oznacza sytuację, w której banki centralne skupują obligacje rządowe emitowane w celu sfinansowania deficytu państwa. Wynikająca z tego spirala inflacji jest zjawiskiem, za którym rynki finansowe szczególnie nie przepadają (ceny obligacji spadają wraz ze wzrostem stóp zwrotu zawierających wyższą premię za inflację). Monetyzacja jest przeciwieństwem luzowania ilościowego, które zostało zaprojektowane jako tymczasowe lekarstwo dające gospodarce zastrzyk płynności w celu pobudzenia popytu przez zmniejszenie stóp procentowych oraz zwiększenie poziomu kredytowania, które prowadzi z kolei do wzrostu poziomu inwestycji i konsumpcji. Rynki finansowe dobrze oceniają efekty takich działań (rynki akcyjne lubią koniunkturę). Problem polega na trudności rozpoznania tych dwóch zjawisk. Dlatego właśnie niezależność banku centralnego oraz zaufanie do instytucji finansowych są tak istotne.

Monetyzacja długu publicznego (deficytu budżetowego) jest nowoczesną wersją emisji pieniądza przez bank centralny. Polega ona na stworzeniu bazy monetarnej. Można ją przeprowadzić bezpośrednio, jeśli bank centralny pożyczy pieniądze Ministerstwu Finansów. W takiej sytuacji nowo utworzona baza monetarna jest zapisywana na rachunku rządowym. Po wykorzystaniu tego zasobu przez rząd, podmioty sprzedające rządowi towary i usługi deponują otrzymane środki pieniężne na swoich rachunkach bankowych. W ten sposób baza pieniężna wchodzi do systemu banków komercyjnych. Tworzenie bazy pieniężnej może odbywać się również pośrednio – wówczas bank centralny może kupować weksle skarbowe na otwartym rynku lub przeprowadzać operacje redyskontowe.

Wynikiem końcowym zakupu długu przez bank centralny jest utrzymanie przez rząd deficytu, który jest finansowany przez wzrost podaży pieniądza posiadanego przez obywateli. Monetyzacja długu najczęściej prowadzi do inflacji. W ten sposób rząd może finansować swoje zakupy za pomocą tzw. podatku od inflacji.