Wsparcie dla firm

895

W ramach polityki spójności Ministerstwo Rozwoju realizuje działania na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości ukierunkowane na stworzenie sprzyjających warunków dla ich rozwoju poprzez m.in. wzmacnianie przewag konkurencyjnych, a w efekcie uzyskanie stabilnego wzrostu gospodarczego w perspektywie długoterminowej.

Wsparcie eksportu dla polskich przedsiębiorców jest udzielane w ramach 4 instrumentów, poprzez:

  • dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych;
  • dofinansowywanie kosztów organizacji przedsięwzięć promocyjnych ;
  • dofinansowywanie publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych;
  • dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wyrobów eksportowych.

Działania te mają przede wszystkim na celu poprawę dostępu przedsiębiorstw do kapitału, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, instytucjonalne, organizacyjne i finansowe wzmocnienie otoczenia przedsiębiorstw, a także wypełnienie luki informacyjnej poprzez udostępnianie analiz konkurencyjności sektorów przemysłowych.

Realizacja działań przyczyni się do stworzenia bardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw, poprawi ich sytuację ekonomiczną oraz zapewni większą możliwość konkurowania zarówno na rynku krajowym, jak też unijnym oraz międzynarodowym. Przyczyni się to z jednej strony do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a z drugiej strony ułatwi dostęp do kapitału i pobudzi aktywność przedsiębiorstw w zakresie inwestowania. Działania te przyczynią się również do powstawania nowych trwałych miejsc pracy w sektorach gospodarki o największym potencjale rozwojowym.