Zawód Coach

651

Trener Coach – osoba, która wspiera swojego klienta w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu wyznaczonych celów, prowokując go do myślenia oraz wykorzystując potencjał i umiejętności klienta. Zadaniem coacha jest maksymalizacja zarówno osobistego, jak i zawodowego potencjału klienta. Praca coacha bazuje na zaufaniu i partnerskiej relacji z podopiecznym.

CECHY DOBREGO COACHA

Trener powinien być przede wszystkim efektywny. Efektywność i skuteczność wymagają z kolei umiejętności obserwacji: dostrzegania szczegółów i rozpoznawania stanów emocjonalnych klienta. Dzięki temu coach będzie w stanie szybko podjąć decyzję, czy powinien zasugerować klientowi zwrócenie się do innego specjalisty (np. dorady). Poza tym coach powinien przestrzegać poufności informacji uzyskanych od swojego klienta.

REGULACJE PRAWNE

W Polsce zawód coacha nie jest uregulowany prawnie, nie istnieje więc wymóg posiadania dyplomów czy certyfikatów, aby móc pracować jako coach. O współpracy z daną osobą decyduje wyłącznie klient. W celu zdobycia wiedzy na temat coachingu można odbyć kurs, który zwykle kończy się wystawieniem stosownego certyfikatu.

CERTYFIKACJA

Na świecie istnieje kilka profesjonalnych organizacji członkowskich dla coachów, które wydają certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje. Jedną z największych jest International Coaching Community (ICC), która wydaje Certyfikat Coacha ICC.