Czy warto być spółką publiczną (spółką giełdową)?

3494
Finansowanie rozwoju ze środków uzyskanych z emisji publicznej to szansa dla spółki ale też i nowe obowiązki. Korzyści jakie wiążą się z tą droga finansowania to:

Korzystne warunki pozyskania kapitału na rozwój (oferta publiczna, większe możliwości znalezienia nabywców akcji i uzyskania wyższej ceny emisyjnej)

Wzrost prestiżu i wiarygodności – to że jest się spółka giełdową znaczy, ze spełnia się szereg wymogów informacyjnych. Konieczność ich spełnienia poprawia wizerunek. Wzrost transparentności przyczynia się wzrostu zaufania, powoduje to lepsze relacje spółki z bankami co przekłada się na korzystniejsze warunki kredytów . Stosowanie wysokich standardów etycznych powoduje lepsze relacje z klientami i innymi instytucjami.

Promocja przedsiębiorstwa i jego produktów – Bycie spółka publiczna to większa rozpoznawalność wśród przedsiębiorstw działających w Polsce. Spółki giełdowe są w centrum uwagi mediów, regularnie przedstawiane raporty mają wpływ na ilość nagłaśnianych informacji.

Obiektywna wycena majątku spółki – Rynek ciągle wycenia ile warte jest przedsiębiorstwo. Codzienne notowania zapewniają wycenę uwzględniającą bieżącą sytuację przedsiębiorstwa oraz poglądy inwestorów na temat przyszłego rozwoju spółki.

Możliwość motywowania pracowników i menedżerów . Debiut giełdowy stwarza nowe możliwości motywowania. Opcje na akcje dla menedżerów stwarzają możliwości nagradzania za osiąganie celów strategicznych w terminie .Te nowe możliwości to też, pakiety akcji dla pracowników w celu zatrzymania w spółce najlepszych pracowników.

Uporządkowanie działalności przedsiębiorstwa – przygotowanie do emisji wymusza określenie strategii, poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyjęcie standardów.

Obawy przed staniem się spółka publiczną

Do obaw takich należą:

Koszty przygotowania emisji – ich struktura i wysokość. W skład kosztów wchodzą koszty
koszty opłat sądowych i administracyjnych (procedury dopuszczeniowe, możliwość ich obniżenia ograniczona) wynagrodzenia doradców – częściowo negocjowane, dla małych emisji nie jest opłacalne zatrudnianie najlepszych doradców specjalizujących się w emisjach międzynarodowych nakłady przeznaczone na promocję oferty – o ich wysokości decyduje emitent. Największe koszty przy pierwszym pozyskaniu środków.

Należy pamiętać, ze koszty przygotowania emisji nie są kosztami uzyskania przychodu. Wielkość kosztów rozpatruje się w porównaniu do wielkości pozyskanych środków. Im większa emisja to wartość procentowa kosztów mniejsza. Mocne ograniczenie tajemnicy handlowej. Konieczność ujawniania informacji stwarza możliwość wglądu konkurencji w istotne dla spółki informacje, w tym informacje finansowe. Spółka ustawowo musi
publikować prospekt, raporty bieżące. Na spotkaniach z inwestorami, przedstawia i dyskutuje różne warianty działań i strategii.

Ryzyko przejęcia kontroli nad spółką. Akcje spółki znajdują się w sprzedaży rynkowej. Każdy inwestor może kupić ich dowolną ilość. Zwiększa to zagrożenie wrogim przejęciem. Prawo w związku z tym wprowadza ograniczenia o przekroczeniu 5, 10, 15, 20%….75% ogólnej liczby głosów . Każdy inwestor przekraczający wymienione progi posiadania jest zobowiązany informować Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę o tym fakcie.

Każda spółka musi sama dokonać analizy czy bycie spółka publiczna jest dla
niej właściwą strategią.