Lokata strukturyzowana – czym jest? Produkty strukturyzowane

1043

Popularność produktów strukturyzowanych wynika z faktu, że posiadanie ich jest okazją do zarobienia na dwa sposoby. Na przykład depozyty strukturyzowane wyróżniają się tym, że z jednej strony są to lokaty terminowe (na określony czas, przy określonej stopie procentowej), az drugiej strony jest to również forma inwestowania funduszy.

Lokaty strukturyzowane charakteryzują się tym, że ich oprocentowanie jest powiązane z wartością instrumentu bazowego. Produkty strukturyzowane w Polsce znajdują się w ofercie największych banków, np. produkty strukturyzowane, alior bankowe, depozyty strukturyzowane, idea bank, depozyty strukturyzowane, pko bp.

Na czym polegają produkty strukturyzowane? Czym jest lokata strukturyzowana?

Produkty strukturyzowane charakteryzują się głównie tym, że ich właściciel ma możliwość zarobić, wiążąc produkt z konkretną inwestycją. Produkt strukturyzowany jest w rzeczywistości kompilacją dwóch lub więcej prostszych instrumentów finansowych. Taki produkt daje ludziom możliwość inwestowania wolnych zasobów finansowych na rynkach, do których zwykle nie mają dostępu. Produkty strukturyzowane to rozwiązanie o wysokim poziomie ochrony zainwestowanego kapitału, w którym inwestor ma możliwość wysokich dochodów dzięki podwyższonej stopie zwrotu.

Lokata strukturyzowana jest rodzajem produktu strukturyzowanego o formie inwestycyjnej. Lokata strukturyzowana składa się z dwóch elementów:

  • część kapitałowa – czyli środki zdeponowane na rachunku depozytowym, które są chronione, nawet jeśli inwestycja zostanie pominięta, nie zostaną utracone,
  • część opcjyjna – jest prognozowaną kwotą zysku, który wygeneruje dany depozyt, jeżeli instrument bazowy, z którym jest powiązany, zwiększy swoją wartość w danym okresie depozytu w porównaniu z dniem założenia depozytu.

Na co zwrócić uwagę szukając lokaty strukturyzowanej?

Lokaty strukturyzowane są dostępne w wielu instytucjach finansowych, dlatego łatwo się zgubić. Wybierając ten typ produktu, zwróćmy uwagę przede wszystkim:

  • jaka część opłaconego kapitału jest pokryta – najczęściej banki gwarantują 100% zwrotu z kapitału, niezależnie od tego, czy część inwestycyjna wygeneruje zysk, ale na rynku są oferty, które pokrywają 70% lub 80% kapitału;
  • czas trwania depozytu – jest to produkt długoterminowy, a czasem obietnica potencjalnego, wysokiego zysku może być związana z zamrożeniem pieniędzy np. 5 lat;
  • gdzie zainwestowane zostaną pieniądze z części inwestycyjnej depozytu – jest tu wiele możliwości, np. depozyty oparte są na indeksach giełdowych, walutach lub metalach szlachetnych;
  • sposób obliczania zysku – tutaj będziemy musieli usiąść na matematyce, ponieważ formuły są często skomplikowane, ale ustalenie formuł (nawet skróconych) pozwoli nam obliczyć (potencjalny) zysk;
  • wczesna likwidacja depozytu – zwykle wiąże się to z opłatami, np. może wynosić kilka procent wartości kapitału.

Brzmi skomplikowanie, ale warto poświęcić czas na studiowanie GTC, obliczeń i konsultacje z przedstawicielem instytucji finansowej. Im większa świadomość produktu, tym mniej jest rozczarowania, jeśli lokata strukturyzowana nie generuje oszałamiającego zysku. Lub gorzej: kiedy przynosi stratę …