Formacja objęcia Hossy i Bessy

1474

Uważa się, że formacje objęcia hossy i bessy są jednymi z najważniejszych stosowanych w analizie technicznej. Kiedy formacja występuje po wzrostach nazywana jest Objęciem Bessy, w innym przypadku jest to Objęcie Hossy.

Formacje objęcia są silnymi sygnałami zmiany głównego trendu. Japończycy twierdzą, że objęcie jest formą „unieruchomienia” byków (kupujących) lub niedźwiedzi (sprzedających). Zdarza się, że po objęciu kurs instrumentu finansowego testuje połowę świecy objęcia, po czym zmiana trendu staje się faktem.

Formacja objęcia Hossy i Bessy

Formacja objęcia Hossy

  • Rodzaj wykresu: Świecowy
  • Dotyczy: Odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy
  • Znaczenie: Wysokie

Objęcie hossy jest formacją występującą na wykresie świecowym w trendach spadkowych i jest uważana jako potencjalne odwrócenie trendu. Reprezentowana jest przez świecę spadkową z korpusem mniejszym od korpus następnej świecy wzrostowej. Najistotniejszym elementem jest to, że korpus drugiej świecy zakrywa korpus pierwszej.

Formacja objęcia Bessy

  • Rodzaj wykresu: Świecowy
  • Dotyczy Odwrócenia trendu z wzrostowego na spadkowy
  • Znaczenie: Wysokie

Objęcie bessy jest formacją wykresu świecowego będącą dokładnym przeciwieństwie do Objęcia hossy.

Występuje w trendzie wzrostowym i wskazuje na możliwe odwrócenie trendu. Reprezentowana jest przez świecę wzrostową z korpusem mniejszym od korpusu następnej świecy – spadkowej.