Indeks ZEW (Niemcy) gromadzi opinie wielu fachowców sektora finansowego w strefie euro

887

Wskaźnik instytutu ZEWwskaźnik, który publikowany jest dla Niemiec. Obrazuje jak wyglądają opinie i nastroje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej. Siedziba instytutu zlokalizowana jest w Mannheim. Wskaźnik opiera się na ankietach. Odpowiedzi na zawarte w nich pytania udzielane są przez ekspertów z branży finansowej. Dotyczą one ich przewidywań co do kształtu sytuacji gospodarczej w Niemczech w następnych 6 miesiącach. Publikacja następuje raz na miesiąc, zazwyczaj w drugi lub trzeci wtorek miesiąca.

Indeks ZEW (Niemcy) gromadzi opinie wielu fachowców sektora finansowego w strefie euro

Niemiecki ZEW jest niezależnym instytutem, którego celem jest przeprowadzanie badań ekonomicznych nad kondycją krajów europejskich. Dostarcza analiz dotyczących rynku finansowego lub innych gospodarczych badań, w obszarze krajowym i międzynarodowym.

Indeks ZEW jest nieco podobny do amerykańskiego beige book, ze względu na to, że gromadzi opinie fachowców z branży finansowej (banki, ubezpieczenia czy departamenty finansowe firm), którzy dostarczają swoje oceny bądź prognozy istotnych danych rynku finansowego. Inne raporty przygotowane przez ZEW to np. ICT-Report, ZEW CO2, Energiemarktbarometer czy ZEW Transport Market Barometer.

Wyniki badań prezentowane są w wielu formach, z których jedną są wskaźniki. Niektóre uwzględniają tzw G-Mind, co stanowi niemiecki wskaźniki rynku, oraz ECB-Watch – wskaźnik dotyczący polityki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego.

Wskaźnik ZEW należy do grupy istotnych wskaźników mających na celu dostarczanie prognozy warunków gospodarczych w Niemczech w następnych miesiącach. Im większa wartość indeksu tym bardziej pozytywne są oczekiwanie co do przyszłych warunków gospodarczych. Lepsze niż oczekiwane wyniki mogą doprowadzić do istotnych i fundamentalnych zmian w wartości euro.

Zasada ogólna

Indeks ZEW ma bezpośredni wpływ na kurs euro, gdyż Niemcy stanowią największą gospodarkę w strefie euro.

Częstość publikacji

Raport ZEW jest publikowany przez instytut ZEW co miesiąc i jest podawany do wiadomości publicznej za pomocą takich serwisów jak Reuters czy VWD.