Inflacja w strefie euro pozostała na poziomie 1,2% w czerwcu

985

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat poinformował, że w czerwcu inflacja w strefie euro jest stabilna i utrzymała majową wartość na poziomie 1,2%. Jednocześnie stopa inflacji podstawowej, która nie obejmuje kosztów żywności, napojów alkoholowych i energii, wzrosła do 1,2% z majowej wartości 1%. Roczny wzrost cen produktów spożywczych i wyrobów alkoholowych wyniósł 1,6%. Na tyle samo 1,6% w ciągu roku wzrosły ceny surowców energetycznych i usług. Pomimo znacznego wzrostu liczby miejsc pracy i cen w krajach strefy euro inflacja pozostaje słaba i nie osiąga docelowego poziomu Europejskiego Banku Centralnego w prawie 2%. EBC oczekuje, że do końca tego roku inflacja w strefie euro będzie na poziomie 1,3%, a w przyszłym roku przyspieszy do 1,4%.

Gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,5% w pierwszym kwartale

Brytyjska gospodarka w pierwszym kwartale według oficjalnych statystyk wzrosła o 0,5% w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku, kiedy jej wzrost był na poziomie 0,2%. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła o 1,8%, przyspieszając wzrost ze wzrostu o 1,4% kwartał wcześniej. Ekonomiści przewidywali ten sam miesięczny i roczny wzrost. Biznes za miesiąc zwiększył inwestycje o 0,4%. Wydatki rządowe wzrosły o 0,8%, podczas gdy gospodarstwa domowe zwiększyły wydatki o 0,6%. Wielka Brytania eksportowała towary i usługi w pierwszym kwartale o 0,4% więcej niż w czwartym kwartale. Wielkość importu wzrosła o 10,8%, wykazując znaczny wzrost w porównaniu ze wzrostem o 2,1% kwartał wcześniej. Bank Anglii spodziewa się, że brytyjski PKB wzrośnie o 1,2% odnotowując najniższe tempo od 2009 roku.

Dochody Amerykanów w maju wzrosły o 0,5%, wydatki – o 0,4%

W maju odnotowano niewielki wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków Amerykanów w Stanach Zjednoczonych. Raport Ministerstwa Handlu wykazał wzrost przychodów o 0,5% w porównaniu z kwietniem, kiedy odnotowano wzrost o 0,5%. Prognoza ekonomistów sugerowała jeszcze słabszy wzrost – o 0,3%. Wydatki Amerykanów wzrosły w maju o 0,4%, spowalniając z 0,6% miesiąc wcześniej. Według ekspertów oczekiwał się wzrost wydatków o 0,5%. Majowy wzrost indeksu PCE Core o 0,2% w porównaniu z kwietniem i o 1,6% w ujęciu rocznym zbiegł się z prognozami ekonomistów. W maju nastąpiło przyspieszenie wzrostu realnych dochodów ludności do 0,3% z 0,1% w poprzednim miesiącu. Wynagrodzenia i pensje wzrosły o 0,2% w porównaniu z kwietniem.

Zaufanie konsumentów w USA spadło mniej niż oczekiwano w czerwcu

W czerwcu zaufanie konsumentów w Stanach Zjednoczonych nieznacznie spadło z najwyższego poziomu od maja 2018 r. Jak pokazuje University of Michigan, w czerwcu odpowiedni wskaźnik spadł do 98,2 pkt ze 100 pkt miesiąc wcześniej, przy prognozie analityków na poziomie 98 pkt. Stosunek Amerykanów do obecnej sytuacji finansowej wzrósł do 111,9 pkt ze 110 pkt w maju. Wskaźnik, który określa oczekiwania Amerykanów na najbliższe 6 miesięcy, wyniósł 89,3 pkt, spadając z 93,5 pkt. Na indeks negatywnie wpłynął spadek prognozy wzrostu PKB w USA na tle trwającego konfliktu handlowego z Chinami i innymi partnerami USA. Szacowana przez konsumenta inflacja w ciągu najbliższych 12 miesięcy została obniżona do 2,7% z 2,9%. Obniżyła się również ich długoterminowa perspektywa – z 2,6% do 2,3%.

Volkswagen ogłosił umieszczenie akcji swojej jednostki Traton za 27 euro za akcję

W ramach IPO niemiecki producent samochodów Volkswagen umieścił 57,5 ​​mln akcji oddziału Traton, który produkuje ciężarówki. Raport niemieckiego producenta samochodów stwierdza, że ​​akcje zostały umieszczone po cenie 27 euro za akcję. Jest to dolny limit przedziału cenowego, który został ogłoszony podczas przygotowań do debiutu giełdowego po jego zawieszeniu w marcu. Podczas pierwszej oferty publicznej spółka spodziewa się przyciągnąć 1,55 mld euro. Kierownictwo Volkswagena odnotowuje udane przeprowadzenie IPO, co wskazuje na zaufanie inwestorów do przyszłości zarówno działu Traton, jak i całego koncernu Volkswagen.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczyła produkcję węgla

Administracja Informacji Energetycznej Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, EIA, poinformowała, że ​​w kwietniu wykorzystanie źródeł odnawialnych do wytwarzania energii elektrycznej w kraju po raz pierwszy było wyższe niż węgiel. W całkowitym wskaźniku wytwarzanej energii elektrycznej jego produkcja kosztem źródeł odnawialnych wynosiła 23%, podczas gdy udział energii elektrycznej wytwarzanej kosztem węgla wynosił 20%. Agencja zauważa, że ​​dane z kwietnia wskazują na zmniejszenie produkcji węgla i wzrost energii elektrycznej z wiatru i energii słonecznej. Produkcja energii wiatrowej osiągnęła rekordowy poziom w 30,2 mln megawatogodzin. Ilość wyprodukowanej energii słonecznej wyniosła 7,8 mln megawatogodzin, powtarzając rekord w czerwcu ubiegłego roku. Redukcja mocy węgla w kraju będzie kontynuowana. EIA szacuje, że w 2019 r. zostanie wycofanych z eksploatacji 4,1 gigawata mocy węgla.

Wzrost PKB w Kanadzie przekroczył prognozy w kwietniu, osłabiając oczekiwania na obniżenie stóp przez Bank Centralny

W marcu i kwietniu tego roku gospodarka Kanady odnotowała najsilniejszy 2-miesięczny wzrost od listopada i grudnia 2017 roku. Według oficjalnych statystyk PKB Kanady w kwietniu wzrósł o 0,3% po wzroście o 0,5% w poprzednim miesiącu. Wzrost gospodarczy znacznie przekroczył prognozowany przez ekspertów wzrost o 0,1%, czemu sprzyjała stabilizacja rynku mieszkaniowego i sektora energetycznego. Najnowsza prognoza Banku Kanady sugeruje przyspieszenie wzrostu gospodarczego w drugim kwartale do 1,3%. Dane te wskazują na ożywienie wzrostu gospodarczego, co doprowadziło do osłabienia oczekiwań rynkowych, że Bank Kanady może obniżyć stopę procentową w najbliższej przyszłości. Obecnie prawdopodobieństwo obniżenia stopy procentowej w tym roku wynosi tylko 30%, podczas gdy przed publikacją danych o wzroście gospodarczym w kwietniu prawdopodobieństwo wynosiło 40%.