Inwestowanie w towary rolne – jak kształtują się ich ceny?

966

Inwestowanie w produkty rolne często wiąże się z ich fizycznym zakupem. Jednak coraz więcej inwestorów decyduje się na inwestowanie w instrumenty finansowe w oparciu o cenę tych towarów, interesując się takimi produktami, jak bawełna. Notowania giełdowe są na wyciągnięcie ręki – sprawdź, co powinieneś wiedzieć o rynku towarów miękkich.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym różnią się towary rolne od soft commodities,
  • jaka jest historia tego rynku
  • jak zacząć inwestować w towary rolne.

Soft commodities – czyli?

Towarami z grupy „towarów miękkich” są towary pochodzenia roślinnego. To najszersza definicja tej kategorii produktów. Zboża mają szczególne znaczenie gospodarcze i dlatego często są klasyfikowane jako osobna kategoria towarów – towary rolne, np. żyto lub pszenica. Cytaty tych instrumentów można łatwo znaleźć w Internecie. Wąska kategoria „towarów miękkich” to towary roślinne pochodzenia tropikalnego – głównie ze względu na ich pochodzenie geograficzne.

Historia rynku soft commodities – jak zaczęto inwestować w towary rolne?

Rynek instrumentów opartych na cenach towarów powstał przede wszystkim w celu zabezpieczenia się przed dużymi zmianami cen towarów w przyszłości. W tym celu stworzono kontrakty futures i opcje na towary rolne. Pierwotną funkcją tych instrumentów było zarządzanie ryzykiem. Z czasem rosnąca liczba inwestorów zaczęła wykorzystywać ten rynek do zarabiania.

Ciekawym faktem może być fakt, że pierwszym zarejestrowanym kontraktem terminowym opartym na cenie surowca był ten w czasach filozofa Thalesa z Miletu, który negocjował dostawy oliwy z oliwek ze zbiorów nadchodzącego lata. Na początku handel odbywał się lokalnie, był niezinstytucjonalizowany. Wraz z rozwojem gospodarki powstał rynek towarowych kontraktów terminowych, czyli instrumentów pochodnych. Pierwsza giełda towarów rolnych, Chicago Board of Trade, została założona w latach 50. XIX wieku. Nieco później, w 1874 r., Otwarto Chicago Mercantile Exchange.

Rozwój Internetu i stworzenie elektronicznych platform obrotu doprowadziły do ​​rozwoju szerokiego rynku instrumentów pochodnych i rynku pozagiełdowego, w tym kontraktów CFD opartych na cenie surowców, walut i indeksów. Tradycyjny system transakcyjny, który miał miejsce fizycznie na parkiecie, został szybko porzucony. Zmiany te spowodowały zwiększenie efektywności giełd i bezpośrednio wpłynęły na ekspansję całego rynku. Możliwości inwestorów znacznie wzrosły.

Obecnie bez problemu sprawdzimy notowania kawy, bawełny, cukru lub pszenicy. Ale to nie wszystko, równie łatwo możemy inwestować w kontrakty oparte na cenie tych surowców.

Towary rolne a inwestowanie

Rolnicze giełdy towarowe to miejsca, w których kontrakty futures na towary były przedmiotem historycznych transakcji. Obecnie większość transakcji dotyczy instrumentów finansowych. Zakup umowy na kawę, bawełnę lub sok pomarańczowy nie oznacza, że ​​fizycznie otrzymamy ten towar. Zysk lub strata będzie tylko różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Następnie nastąpi rozliczenie finansowe.

Współczesny rynek towarów rolnych i towary miękkie charakteryzują się stosunkowo dużą zmiennością. Jest to spowodowane głównie czynnikami rynkowymi makro- i mikroekonomicznymi, a także warunkami naturalnymi.

Internacjonalizacja z pewnością wpływa również na ceny towarów. Cukier, kawa lub kakao to specyficzne rynki, co jednocześnie czyni je interesującym miejscem do inwestowania. Dla wielu ludzi towary rolne to nie tylko kulinarne przysmaki, ale także, a może przede wszystkim, miejsce do inwestowania kapitału.

Kawa, cukier, bawełna lub kakao to najpopularniejsze surowce rolnicze. Oferty wyżej wymienionych towarów są łatwe do znalezienia i analizy. Rynki te są nieco mniej popularne, jeśli porównamy je z rynkiem ropy, miedzi lub złota. Nie oznacza to jednak, że na rynku towarowym brakuje inwestorów – wręcz przeciwnie. Świadczą o tym na przykład rosnące obroty na rynku kontraktów terminowych. W Polsce dostęp do towarowych instrumentów terminowych jest ograniczony. Dlatego coraz więcej inwestorów wybiera kontrakty CFD, które zazwyczaj wymagają mniejszych depozytów i charakteryzują się stosunkowo wysoką płynnością.