Inwestowanie w towary i surowce – wszystko co musisz wiedzieć

1627

Rynek towarów i surowców umożliwia osiąganie wysokich zysków, dlatego wciąż rośnie liczba inwestorów zainteresowanych inwestowaniem kapitału w surowce. Ropa naftowa, surowce przemysłowe i rolnicze, metale szlachetne – jeśli zdecydujesz się zainwestować w towary, mnogość instrumentów pozwoli Ci zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

To właśnie te towary są najpopularniejszymi surowcami dostępnymi na giełdzie. Nie są to jednak jedyne inwestycje w surowce, które można dokonać na rynkach finansowych.

Inwestycje w surowce czy towary rozpoczęły rewolucję przemysłową, ale były to głównie produkty rolne. Ich popularność nie zniknęła od wieków. Surowce są nadal popularnym wyborem, ale handel nie ogranicza się do rolnictwa.

Jakie inne interesujące towary oprócz złota i ropy naftowej mogę handlować na giełdzie?

Inwestycje w surowce – krótkie wprowadzenie

Przez tysiące lat handel działał jedynie jako sposób zaspokajania podstawowych potrzeb ludności. Handel towarami odbywał się w formie wymiany, w której wymieniano nadwyżki jednego produktu na mniej powszechne. Później tę formę wymiany zastąpiono pieniędzmi w postaci metali szlachetnych. Były to głównie złoto i srebro.

We współczesnej historii pieniądz zaczął być wykorzystywany jako środek handlu, co ułatwiło przeliczanie cen towarów między sobą. Wynikiem tego było ryzyko wynikające z wahań kursów walutowych. Dlatego kolejnym kamieniem milowym w historii handlu towarowego było notowanie surowców i pojawienie się towarowych instrumentów pochodnych. Instrumenty te dały możliwość pokrycia ryzyka.

Z tekstu dowiesz się:

 • czym jest rynek surowców i towarów,
 • co wpływa na cenę surowców,
 • co wpływa na cenę towarów,
 • jak inwestować w surowce,
 • jak sprawdzić notowania surowców.

Czym jest rynek surowców i towarów?

Rynek towarów i surowców obejmuje szeroki zakres instrumentów: metale, surowce energetyczne, produkty rolne, pszenicę, kukurydzę, kakao, cukier, sok, bawełnę i wiele innych. Każdy z nich ma swoją specyfikę i jest dostępny w różnym czasie, w zależności od giełdy, na której jest notowany. Giełda towarowa jest przestrzenią handlową, której członkowie handlują niektórymi towarami masowymi.

Notowania surowców i towarów dzieli się na trzy główne grupy:

Surowce energetyczne: np. ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel Surowce przemysłowe: np. miedź, cynk, cyna, ołów, ruda żelaza, nikiel, aluminium, magnez Towary rolne: np. kukurydza, soja, pszenica, ryż, cukier, kawa, kakao, sok pomarańczowy, bawełna

Towary to niezwykle interesujący rynek, który z jednej strony jest idealnym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, z drugiej – charakteryzuje się dużą zmiennością (np. Z powodu suszy, klęsk żywiołowych) dającą wiele możliwości zysku.

Czy kiedykolwiek myślałeś, że będziesz mógł zarabiać na pszenicy, kakao, cukrze, soku pomarańczowym, bawełnie lub innych produktach, które codziennie widzisz w sklepach? Inwestowanie w towary to umożliwia.

Cena surowców – co ma na nią wpływ?

 • Popyt a podaż

Rozwój cywilizacji wymusza coraz większy popyt na surowce, zaś wzrost podaży rzadko występuje. Należy pamiętać, że czynnik popytu i podaży jest głównym czynnikiem determinującym cenę surowców. Warto wziąć to pod uwagę nie tylko na rynku krajowym, ale przede wszystkim na całym świecie. Wpływa na ceny surowców. Na przykład kurs złota czy kurs srebra zmieni swoją wartość w zależności od siły dolara USD, ale także od sytuacji na giełdzie.

 • Czynniki geopolityczne

Na poziom wydobycia danego surowca mają duży wpływ zarówno konflikty międzynarodowe, jak i wewnętrzne (np. Między pracownikami a kierownictwem kopalni). Surowce są często używane jako karta przetargowa w międzynarodowych grach politycznych.

 • Kursy walut

Waluta rozliczenia, np. rynku ropy to dolar amerykański. Tak więc spadek lub wzrost wartości dolara w stosunku do innych walut ma bezpośredni wpływ na cenę czarnego złota.

 • Zapasy surowców

Dysproporcje między popytem a produkcją surowców są wyrównane przez zapasy. Im więcej zapasów, tym większa presja na spadek cen danego surowca. W przypadku ropy kontrola rynku sprawowana jest przez OPEC – Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

Cena towarów – co ma na nią wpływ?

 • Popyt a podaż

Popyt na towary zmienia się co roku. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w towary, pamiętaj (podobnie jak w przypadku towarów), że czynnik popytu i podaży należy brać pod uwagę głównie na rynkach globalnych, a nie tylko krajowych.

 • Restrykcje eksportowe

Często zdarza się, że konflikty między krajami powodują blokady dostaw lub embarga na poszczególne produkty. W zależności od sytuacji gospodarczej powoduje to spadek lub wzrost cen towarów.

 • Pogoda

Większość cen towarów zależy od pogody, a dokładniej nieprzewidziane sytuacje pogodowe, takie jak susza, powodzie, huragany itp. Po szybkich zmianach pogody ceny mogą bardzo szybko wzrosnąć lub gwałtownie zanotować spadki.

 • Stan zapasów

Podobnie jak w przypadku cen towarów, wpływ mają dysproporcje między popytem a produkcją towarów. Im wyższy zapas, tym bardziej stabilna jest cena towaru.

Inwestowanie w towary i surowce – jak to robić?

Inwestując, nie możesz całkowicie wyeliminować ryzyka utraty pieniędzy. Istnieją jednak metody, które skutecznie je ograniczają. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego zapewnia wiele atrakcyjnych możliwości finansowych. Z jego pomocą wzrasta poziom bezpieczeństwa kapitału.

Dywersyfikację portfela inwestycyjnego można zdefiniować jako podział portfela na kilka rodzajów inwestycji, na przykład w różne surowce przemysłowe, takie jak miedź, nikiel, cynk.

Nie bez powodu wielu inwestorów decyduje się również na inwestycje w metale szlachetne. Złoto nazywane jest bezpiecznym portem, ponieważ wybierają go inwestorzy, którzy obawiają się zniżek na giełdach. Wysoka zmienność na giełdach stanowi dobre środowisko dla defensywnych aktywów i walut.

Surowce i towary są dostępne na rachunku maklerskim w formie kontraktów futures, co uwalnia cię od fizycznej potrzeby zakupu poszczególnych produktów, którymi handlujesz na globalnym rynku kapitałowym. Dźwignia i krótka sprzedaż są dostępne w ramach kontraktów CFD.

Surowce i towary – notowania – jak sprawdzić?

Notowania towarów i surowców można śledzić w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Zmiany kursów surowców najlepiej widać na wykresach giełdowych.

Oprócz inwestorów finansowych inne podmioty gospodarcze uczestniczą w obrocie surowcami. Starają się zawrzeć transakcję, w której towary są wymieniane. Kupując instrument finansowy, zabezpieczają się przed niekorzystną zmianą ceny towaru.

Ceny towarów i ich wzrost oraz zmienność zależą od wysokiej aktywności spekulantów, która zwiększa płynność danego rynku. Z tego powodu szczególną rolę odgrywają ceny rynkowe i ceny towarów. Za pomocą kontraktów CFD można stosować takie elementy, jak dźwignia i krótka sprzedaż. W gospodarce żaden rynek nie funkcjonuje w oderwaniu od innych rynków, to samo dotyczy rynku surowców i towarów. Podejmując decyzję o inwestowaniu w towary, analiza nie byłaby kompletna bez spojrzenia na kursy walut niektórych walut. Jest jednak tak wiele czynników kształtujących obecne ceny towarów, że są one doskonałym narzędziem do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.