Jak poprawić zdolność kredytową?

2058

Kredytobiorcy mają wpływ na niektóre z parametrów branych pod uwagę przez bank, warto zatem poczynić kilka kroków, które wpłyną pozytywnie na naszą zdolność kredytową.

Czym jest zdolność kredytowa?

Każdy kredytobiorca, który planuje wziąć kredyt, powinien już kilka miesięcy przed planowaną datą złożenia wniosku zainteresować się zagadnieniem zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa jest najważniejszym elementem procedury bankowej i to od niej zależy czy otrzymamy kredyt czy też nie. Na podstawie zdolności kredytowej instytucja finansowa określa również, na jaką maksymalną kwotę Klient może zaciągnąć zobowiązanie. Według prawa bankowego zdolność kredytowa to gotowość do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami, w terminie określonym w umowie kredytowej.

Co wpływa na zdolność kredytową oraz jak ją poprawić?

Poznajmy czynniki, które wpływają na zdolność kredytową oraz sprawdźmy, jakie działania może podjąć konsument, aby ją poprawić, zwiększając tym samym szanse na uzyskanie pożyczki czy też kredytu. Najpierw musimy dobrze poznać „przeciwnika”.

Zdolność kredytowa to miernik, który jest uzależniony od wielu czynników:

  • aktualne zobowiązania,
  • łączny koszt zobowiązań,
  • koszty związane z utrzymaniem,
  • miesięczne dochody netto,
  • forma zatrudnienia,
  • wiek kredytobiorcy,
  • liczba członków gospodarstwa domowego,
  • historia kredytowa.

Co prawda, każdy bank ma swoje kryteria wyliczania zdolności kredytowej, jednak każdy traktuje ją jako podstawowy czynnik do przyznania kredytu. Większość banków uważa, że bezpieczną sytuacją jest, gdy rata kredytu nie przekracza połowy miesięcznego przychodu netto kredytobiorcy.

Zanim skontaktujesz się z bankiem w sprawie udzielenia kredytu, możesz samodzielnie oszacować swoje możliwości finansowe i ocenić sumę, którą jesteś w stanie co miesiąc, regularnie spłacać.

Jedną z owych „pigułek”, by poprawić swoją zdolność kredytową jest jak największe ograniczenie zobowiązań finansowych. Jeśli posiadamy do spłaty raty kredytu, pożyczki, sprzęt AGD to najlepiej spłacić te najniższe lub kończące się zobowiązania. Jeśli z jakichś powodów nie używamy karty kredytowej to zrezygnujemy z niej, w ten sposób staniemy się bardziej godnym zaufania Klientem. W kolejnym kroku powinniśmy przyjrzeć się bliżej naszym zobowiązaniom finansowym, które widnieją w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Warto również budować swoją historię kredytową poprzez zakupywanie sprzętów na raty.

Kolejny istotny czynnik to zadbanie o odpowiednio wysokie dochody. Jest to najlepszy sposób na budowanie stabilnej oraz bezpiecznej sytuacji finansowej. Oczywiście nie jest prosto z dnia na dzień podwyższyć swoje dochody, ale można postarać się w pracy o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dobrze jest również zredukować nasze miesięczne wydatki. Najpopularniejszą oraz jedną z najbardziej skutecznych metod jest redukcja wnioskowanej wartości kredytu.

Nie traktujemy negatywnej oceny zdolności kredytowej w jednym banku jako ostateczny wyrok. Można w takiej sytuacji pomyśleć o zwiększeniu swoich szans na otrzymanie kredytu. Jeśli Twoja zdolność kredytowa jest nie najlepsza i nie pozwala w danym momencie na zaciągnięcie zobowiązania to daj sobie czas na jej poprawę!

Więcej informacji
Publikacja została przygotowana we współpracy z Niezależnym Doradcą Kredytowym http://tomaszwostal.pl/ – doradztwo kredytowe i finansowe