Bank Izraela

1180

Bank Izraela (hebr.: בנק ישראל, ang.Bank of Israel) Izraelski bank centralny z główną siedzibą w Jerozolimie, który założony został w 1954 roku. Jest jedynym emitentem izraelskiego szekla (ISL) i jest odpowiedzialny za kontrolę obiegu pieniądza, nadzór bankowy i transakcje walutowe.

Data założenia1954
PaństwoIzrael
SiedzibaKirjat Hamada 3, Har Hocwim, Jerozolima
PrezesKarnit Flug
Rodzaj bankubank centralny

Funkcje Banku Izraela: Utrzymywanie i zarządzanie rezerwami walutowymi państwa

Artykuł 4 ust. 2 ustawy stanowi, że jedną z funkcji Banku Izraela jest “utrzymywanie i zarządzanie rezerwami walutowymi państwa”.

Rezerwy te służą dwóm celom: (1) potencjalnemu wykorzystaniu rezerw, tj. możliwości ich sprzedaży (w zamian za walutę krajową) lub użyczenia ich, przy czym głównym zastosowaniem jest sprzedaż waluty obcej rządowi w celu obsługi jego długu; oraz (2) użyteczności gospodarczej wynikającej z samego faktu, że Państwo Izrael posiada pewną ilość rezerw walutowych, takich jak zmniejszenie prawdopodobieństwa kryzysu na izraelskim rynku walutowym i poprawa międzynarodowej sytuacji finansowej Izraela. Funkcje tych rezerw służą jako podstawa zarówno do określenia ich pożądanej wielkości, jak i do określenia polityki inwestycyjnej, którą Departament Rynków wykorzystuje w zarządzaniu nimi.

Bank of Israel, podobnie jak inne banki centralne, zarządza rezerwami w oparciu o ostrożne podejście, które ma na uwadze trzy główne cele:

  • zachowanie wartości rezerw w zakresie ich wykorzystania;
  • zarządzanie rezerwami na wysokim poziomie płynności;
  • uzyskiwanie rozsądnego zysku z portfela rezerw bez naruszania dwóch poprzednich zasad.

W związku z tym rezerwy są inwestowane przede wszystkim w aktywa płynne lub stosunkowo krótkoterminowe oraz w mieszankę walut odpowiadającą przewidywanemu wykorzystaniu rezerw. Rezerwy są inwestowane na zagranicznych rynkach finansowych, w depozyty w bankach zagranicznych, zagraniczne obligacje skarbowe i inne instrumenty finansowe, na co zezwala prawo o Banku Izraela. Aby podejmować decyzje inwestycyjne i określać zmiany w portfelu, Departament stale monitoruje rozwój sytuacji na rynkach finansowych za granicą.

Siedziba

Główna siedziba banku znajduje się w Jerozolimie, w dzielnicy Har Hocwim, przy ulicy Kirjat Hamada 3; bank posiada również filię w Tel Awiwie.

Historia

W latach 1948-1954 nadzór bankowy i polityka pieniężna leżały w gestii ministra finansów, a prawo do emisji pieniądza było podzielone między rząd izraelski i Anglo-Palestine Bank.

24 sierpnia 1954 roku Kneset drugiej kadencji uchwalił ustawę o Banku Izraela, która weszła w życie w grudniu tego samego roku. Od tego czasu Bank of Israel jest jedynym emitentem izraelskiego szekla, który jest również odpowiedzialny za kontrolę obiegu pieniądza i nadzór bankowy. Od 1978 roku odpowiada również za operacje walutowe.

W 2010 roku Szwajcarski Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania uznał Bank of Israel za najlepszy bank centralny na świecie. Rok wcześniej został on sklasyfikowany na ósmej pozycji.

W dniu 16 marca 2010 roku Kneset osiemnastej kadencji uchwalił nową ustawę o Banku Izraela, która weszła w życie w czerwcu tego samego roku.