Jak założyć ROR?

1615

Wystarczy złożyć wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz podpisać umowę. Integralną częścią umowy jest z zasady regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących…

Wystarczy złożyć wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz podpisać umowę. Integralną częścią umowy jest z zasady regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących (oszczędnościowo-rozliczeniowych) oraz tabela opłat i prowizji (cennik), w której bank podaje wszystkie opłaty i prowizje jakie pobiera w związku z prowadzeniem rachunki i dokonywaniem rozliczeń pieniężnych. W przypadku kont internetowych należy wypełnić internetową aplikację (lub przesłać wniosek za pośrednictwem poczty). Należy pamiętać o tym, żeby przed zawarciem umowy rachunku bankowego zapoznać się szczegółowo z jej treścią oraz treścią wszystkich dokumentów, które stanowią jej część.

Banki również przygotowują specjalne oferty rachunków bieżących skierowane do poszczególnych grup – np. konta uczniowskie, studenckie czy konta dla seniorów. Różnią się one od standardowych przede wszystkich pobieranymi opłatami i prowizjami.