Wskaźnik Relative Strength Index RSI

Analiza Techniczna Wskaźniki

2401

WSKAŹNIK RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index – Indeks siły względnej) jest bardzo popularnym wskaźnikiem i często używa się go razem ze wskaźnikami MACD czy ROC jako podstawowe narzędzie analizy technicznej.

Wskaźnik porównuje ruchy zwyżkujące i zniżkujące cen zamknięcia w danym okresie czasu. Twórca wskaźnika sugeruje okres czternastodniowy jako optimum, jednakże spotyka się okresy siedmio- i dziewięciodniowe dla analiz krótkoterminowych oraz okresy dwudziestojedno- i dwudziestopięciodniowe dla analiz długoterminowych. Wartości wskaźnika są prezentowane na wykresie w skali od 0 do 100.

Wskaźnik RSI cechuje sie gładszym wykresem i mniejszymi zniekształceniami (w stosunku do wielu innych krótko- i średnioterminowych wskaźników) wywołanymi przez skrajnie wysokie i skrajnie niskie poziomy kursu.

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) Wskaźnik RSI i jego wykres nadaje się do poszukiwania potwierdzeń lub przewidywania oznak przebić i zmian trendów. Dlatego też pierwszy ze sposobów interpretacji polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika a wykresem cen akcji. Na wykresie powyżej przedstawiona została sytuacja w której zniżkującemu trendowi (B) kursu akcji COMARCH, towarzyszy trend zwyżkujący wskaźnika (A), zwiastując niedługi zakończenie trendu spadkowego..

RSI Drugi sposób (pokazany na wykresie powyżej) opiera się wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres wskaźnika poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości 70-80%, a poziom wyprzedania na wysokości 20-30%, zaś Wilder sugeruje tutaj poziomy 30% dla poziomu wyprzedania i 70% dla poziomu wykupienia. Sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu poziom wyprzedania, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia.

W celu wyszukania bardziej wiarygodnych sygnałów najczęściej stosuje się obie metody interpretacji wskaźnika RSI jednocześnie.