ULT – Ultimate Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

2465

ULTIMATE (ULT)

ULTIMATE (ULT)

Wskaźnik Ultimate jest oscylatorem, którego wynikiem jest ważona suma 3 oscylatorów o różnych przedziałach czasowych nakładających się na siebie (najczęściej: siedmiodniowy, czternastodniowy i dwudziestoośmiodniowy). Wynik przedstawiony jest w postaci wykresu oscylującego w skali od 0 do 100 punktów.

Analiza wskaźnika Ultimate oparta jest o zgodność jego przebiegu z wykresem kursu.

Podczas zwyżek ceny do nowych maksimów wskaźnik powinien także wzrastać i ustanawiać maksima. Analogicznie, podczas spadków ceny i wyznaczania nowych minimów wskaźnik powinien zniżkować i ustanawiać kolejne minima.

Jeśli zachowanie wskaźnika nie potwierdza kursu – otrzymujemy zapowiedź zmiany tendencji (patrz rysunek powyżej). W podanym przykładzie mimo iż kurs wzrasta (B), wskaźnik wykazuje trend zniżkujący (A). Niedługo po tym nastąpiła zmiana trendu i mocny spadek cen.

ULT

Dodatkowo wskaźnik można interpretować w oparciu o jego przebieg w stosunku do poziomów wykupienia (najczęściej 70) i wyprzedania (najczęściej 30). Przebicie w dół poziomu wykupienia powoduje wygenerowanie sygnału sprzedaży (S), natomiast przebicie w górę poziomu wyprzedania powoduje wygenerowanie sygnału kupna (K).