Formacja spodka

Analiza Techniczna Formacje

3010

Formacja spodka jest jedną z najbardziej dochodowych formacji na giełdzie, ponieważ wzrost cen po wybiciu ceny jest często bardzo wysoki. Podczas tworzenia się tej formacji, kształt wykresu cenowego jest podobny do kształtu spodka. Wolumen obrotów zachowuje się podobnie do ceny (również jest w kształcie spodka), ale jego wahania nieco wyprzedzają ruch cenowy (obroty zaczyna wzrastać lub spadać trochę wcześniej niż kurs/cena). Jeśli ceny gwałtownie wzrosną podczas formowania spodka, wolumen musi również gwałtownie wzrosnąć (zobacz punkt A). Sygnał kupna pojawia się po wybiciu powyżej górnej granicy formacji – poziom ten jest określany przez lewą część spodka rozwiniętego przy najwyższym obrocie. Wybicie z formacji spodka musi być potwierdzone przez silny wzrost wolumenu handlu. Po wybiciu często następuje ruch korekcyjny w dół (zielony), po którym zwyżka jest kontynuowana. Na wykresach spółek o małej kapitalizacji i niskiej cenie akcji, czasami rozwijają się seryjne spodki (jeden po drugim, każdy na trochę wyższym poziomie). Wtedy to każdy z nich ma długość około 5-7 tygodni.

Formacja-spodka
Formacja-spodka
Przydatność formacji: podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania: kilka miesięcy
Wolumen: odpowiada kształtowi kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: duży
Sygnał kupna: wybicie ponad górne ograniczenie formacji

Teoria

spodek teoria

Taktyka gry

spodek taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • przy wybiciu w górę sprzedaj na wybiciu i odkup akcje na korekcie (jeśli wybicie zostało potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów)
  • jeśli w obrębie spodka nastąpi znaczna zwyżka kursu z bardzo wyraźnym wzrostem wolumenu (A), sprzedaj akcje i odkup je na korekcie

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) lub ewentualnie na korekcie po pierwszym znacznym wzroście kursu potwierdzonym bardzo wyraźną zwyżką wolumenu (A)