Wstęga Bollingera

Analiza Techniczna Wskaźniki

2251

WSTĘGA BOLLINGERA – BOLLINGER BANDS – (BOL)

Wstęgi Bollingera zostały opracowane przez słynnego przedsiębiorcę technicznego Johna Bollingera. Wskaźnik wykreśla dwa odchylenia standardowe od prostej średniej ruchomej. Cena instrumentu jest ujęta w górnym i dolnym paśmie wraz z 21-dniową prostą średnią kroczącą. Wstęgi automatycznie poszerzają się wraz ze wzrostem zmienności i zwężają, gdy zmienność spada.

Wielu traderów uważa, że im bliżej cena znajduje się do górnej wstęgi, tym większy jest poziom wykupienia rynku, a im bliżej dolnej wstęgi, tym bliżej wyprzedaży na rynku. Wstęgi Bollingera są zatem wykorzystywane do identyfikacji punktów odwrócenia i przewidywania zmian w kierunku cen, ale w żadnym wypadku nie powinny być uważane za gwarancję takich zachowań. Jeśli chodzi o analizę techniczną, rozsądne jest użycie kombinacji wskaźników w celu zweryfikowania sygnału.

Odwrócenia

Wstęgi Bollingera służą do przewidywania ewentualnych przyszłych punktów zwrotnych. Wstęgi Bollingera, z prawidłowymi ustawieniami, zawierają ponad 90% akcji cenowych; które wahają się między dwoma pasmami. Gdy wstęgi zbliżą się do siebie, to jest określane jako squeeze. Squeeze sygnalizuje niską zmienność rynku i jest uważany za potencjalny sygnał dla przyszłej zwiększonej zmienności.

Jeśli natomiast wstęgi się od siebie oddalają, bardziej prawdopodobna jest niska zmienność rynku w przyszłości. Warunki te są jednak zbyt szerokie, aby można je było uważać za konkretne sygnały transakcyjne i dlatego są wysoce niepewne. Wstęgi Bollingera czasami wykazują również fałszywie silne sygnały. Chociaż prawdą jest, że Breakout jest ważnym wydarzeniem, pojedyncze wybicia nie zapewniają wskazówek co do kierunku i zakresu przyszłego ruchu cen.

Nie gwarantowany

Wstęgi Bollingera są przydatnym wskaźnikiem, który pomoże Ci zrozumieć warunki rynkowe i ważne zmiany cen, które mogą być interesujące. Wstęgi Bollingera nie powinny być jednak wykorzystywane jako samodzielny system handlu. Jest to po prostu jeden wskaźnik zaprojektowany, aby zapewnić traderom informacji dotyczących zmienności cen.

John Bollinger sugeruje użycie ich w połączeniu z dwoma lub trzema innymi wskaźnikami nie skorelowanymi, które dostarczają bardziej konkretne sygnały rynkowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że żaden wskaźnik nie gwarantuje powodzenia, więc warto używać wskaźników opartych na różnych typach danych. Jednymi z najbardziej popularnych wskaźników, które mogą być łączone ze Wstęgami Bollingera są ruchome średniej rozbieżności/konwergencji (MACD) i względny wskaźnik siły (RSI).

Wstęga Bollingera (Bollinger Bands) jak wskaźniki zmienności cen

BOLLINGER BANDS – WSTĘGA BOLLINGERA (BOL) Wstęga Bollingera (Bollinger Bands) jest wskaźnikiem zmienności cen i wyznacza obszar, w którym powinna utrzymywać się cena instrumentu. Esencją analizy wykresu na podstawie tego wskaźnika jest założenie, że dla kursu pozostającego w trendzie horyzontalnym wykres powinien oscylować pomiędzy dwoma wstęgami Bollingera: górną i dolną. Wyjście linii kursu poza ten obszar (ewentualnie zbliżenie się do ramienia wstęgi) oznacza sygnał krótkotrwałego odwrócenia tendencji w dłuższym trendzie horyzontalnym.

Wskaźnika autorstwa Johna Bollingera i noszącego jego imię używa się najczęściej do przewidywania momentu końcowego spadku lub wzrostu notowań. By jednak wstęgi spełniały swoją rolę i pomagały w przewidywaniu trendów notowań giełdowych zalecane jest używanie go w kombinacji z innymi wskaźnikami.

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia kursu spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi lub zbliża się do niej (dolna szara linia).
Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy kurs przebija górne ograniczenie wstęgi lub zbliża się do niej (górna szara linia).

Uwaga 1: Opisany wyżej sposób analizy może być stosowany tylko w przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym. Przy długich wzrostach lub spadkach często linia kursu porusza się poza obszarem wyznaczonym przez wstęgę.

Uwaga 2: Jeśli ramiona wstęgi znajdują się przez dłuższy czas bardzo blisko siebie, można się spodziewać dużego ruchu cen. Jego kierunek jest najczęściej zgodny z ruchem, który doprowadził do pierwszego wyraźnego przebicia wstęgi (np. ostatni sygnał K na przykładowym wykresie).