Wskaźnik TRIX

Analiza Techniczna Wskaźniki

3577

Wskaźnik TRIX to oscylator mierzący tempo zmian cen. Wskaźnik został stworzony na początku lat 80., a jego twórcą jest Jack Hutson. Jego metodologia oparta jest na potrójnie wygładzonej wykładniczej średniej ruchomej. Potrójne wygładzanie ma na celu wyeliminowanie krótszych trendów, które są mało istotne dla większych trendów w nim występujących.

TRIX OSCILLATOR (TRIX)

Jak widać na powyższym wykresie, sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wyświetlony, wtedy gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię Signal, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik), gdy wykres przecina od góry linię Signal. Równie mocnymi sygnałami do zakupu (K) i sprzedaży (S) są lokalne ekstrema wykresu wskaźnika.

Zastosowanie

Wskaźnik TRIX stosowany jest przede wszystkim do wychwytywania punktów zwrotnych silnych trendów. W tym celu należy wyszukiwać lokalnych ekstremów generowanych przez oscylator. Powstanie takie ekstremum cenowego ostrzega inwestorów przed możliwością odwrócenia trendu. W przypadku utworzenia szczytu powstaje sygnał sprzedaży (czerwone linie/strzałki), a w przypadku ukształtowania się lokalnego dołka sygnał kupna (zielone linie/strzałki).

TRIX służy przede wszystkim do uchwycenia punktów zwrotnych silnych trendów. W tym celu poszukaj lokalnych ekstremów generowanych przez oscylator. To ekstremum pojawi się przed odwróceniem głównego trendu. W przypadku utworzenia się szczytu pojawi się sygnał sprzedaży (czerwone linie / strzałki), a w przypadku ukształtowania, lokalnego dołka pojawi się sygnał do sprzedaży (zielone linie / strzałki).

Wyszukujemy dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika i wykresem kursu instrumentu (fioletowa linia).

Wskaźnik TRIX

Przykład dywergencji został przedstawiony na wykresie poniżej, gdzie wskaźnik zwyżkuje (B) przy zniżkującym trendzie instrumentu (A). Zniżka kursu nie znajduje potwierdzenia w przebiegu wskaźnika TRIX, co sugeruje zmianę trendu instrumentu (patrz C).

TRIX OSCILLATOR