Wskaźnik Williams’ Percent Range %R

2367

Oscylator %R (Williams’ %R, wymawiany ‚Percent R’) oparty jest o koncepcję pomiaru relacji ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań kursu w badanym okresie. Przyjmuje wartości ujemne od -100 do 0 i w interpretacji jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego.

Oscylator %R

% R Williamsa, taki jak MACD, RSI lub Stochastic, działa najlepiej w trendzie bocznym ze znacznymi wahaniami cen, a gorzej podczas silnych trendów wzrostowych lub spadkowych. Zasadniczo, podobnie jak w tego typu oscylatorach, sposób jego działania i zastosowania są bardzo podobne, ponieważ rejestrują one okresy wykupu / przeszacowania oraz wyprzedaży / zaniżenia wartości instrumentu finansowego.

Na diagramie konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania, które domyślnie ustawione są na odpowiednio -20 i -80%. Dla osiągnięcia mniejszej ilości błędnych sygnałów stosuje się wartości -10 i -90%. Sygnał kupna pojawia się, gdy wskaźnik przebija od dołu poziom wyprzedania (poziomy -90, -80), zaś sygnał sprzedaży, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia (poziomy -20, -10).

%R Williamsa

Posługując się oscylatorem %R Williams’a warto mieć na uwadze, że przekroczenie wyżej wymienionych poziomów nie zawsze prognozuje natychmiastowe odwrócenie trendu, a poziomy wykupienia i wyprzedania mogą utrzymywać się przez dłuższy okres. Z tego względu podczas silnych trendów niehoryzontalnych w celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie dodatkowych wskaźników lub innych metod analizy technicznej.

Plusy Williams Percent Range

  • Możliwość użycia na różnych interwałach czasowych
  • Możliwości zmiany ustawień wskaźnika
  • Szybkie reakcje wskaźnika
  • Możliwość wykorzystania zarówno do bierzących transakcji jak i do analizy historycznej

Minusy Williams Percent Range

  • Konieczność użycia z innymi wskaźnikami
  • Bardzo duża ilość sygnałów transakcyjnych koniecznych do filtrowania
  • Wysoka sprawdzalność jedynie w szerokich i zmiennych konsolidacjach