Wyspa

Analiza Techniczna Formacje

1736

WYSPA

Przydatność:zapowiedź krótkotrwałego odwrócenia tendencji
Czas kształtowania:kilka dni
Wolumen:stosunkowo wysoki
Częstość występowania:mała
Ruch cen:mały

Teoria

wyspa teoriaWyspa jest formacją, którą wyznacza się na wykresach dziennych przedstawiających ruch cen w postaci pionowego odcinka (np. wykres OHLC lub świece japońskie). Formacja ta jest oddzielona od reszty wykresu przez dwie częściowo pokrywające się luki (A,B). W obrębie wyspy wolumen obrotów powinien być stosunkowo wysoki, a ruchy cen niewielkie. Formacja wyspy zapowiada odwrócenie trendu krótkotrwałego (a nie głównego).

Taktyka gry

wyspa taktykaJeśli posiadasz akcje:

  • zaraz po ukształtowaniu się wyspy (druga luka) sprzedaj (jest to sygnał dla inwestycji krótkoterminowych)