czwartek, 29 lutego, 2024

Fundusze

Vanguard Information Technology

Vanguard Information Technology to fundusz ETF, który stara się śledzić wyniki indeksu odniesienia, który mierzy zwrot z inwestycji w akcje technologii informatycznych. Vanguard Information Technology...

Select Sector

Technology Select Sector Index to fundusz ETF, który ma na celu zapewnienie efektywnej reprezentacji sektora technologicznego w indeksie S&P 500. W skład indeksu wchodzą...

SPDR Gold Shares

SPDR Gold Shares (znany również jako SPDR Gold Trust) jest częścią rodziny funduszy typu ETF (Exchange-Traded Funds) zarządzanych i sprzedawanych przez State Street Global...

Krótka historia rozwoju instrumentów ETF na świecie

Instrumenty typu Exchange Trade Funds działają na rynku światowym od niedawna. Pierwszy instrument wspólnego inwestowania tego typu ma swój początek w 1993 roku. Dla...

Cena emisyjna certyfikatu

Cena emisyjna certyfikatu ustalana jest na potrzeby danej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny zgodnie...

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna -może to być: opłata za nabycie, opłata za zmianę lub opłata za odkupienie. Czasami nazywana jest ona opłatą dystrybucyjną, jako że wykorzystywana...

Wspólny rejestr małżeński WRM

Wspólny rejestr małżeński (rachunek) (WRM) jest to wspólny rachunek uczestników funduszy inwestycyjnych prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólnotę nieruchomości. Akcje giełdowe...

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w skrócie MFW ( International Monetary Fund ,IMF) to międzynarodowa organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zajmuje się kwestiami...

Czy warto inwestować w fundusze REIT (Real Estate Investment Trust) ?

Real Estate Investment Trust (REIT) najczęściej przyjmuje formę funduszy inwestycyjnych, których obszarem inwestycyjnym jest szeroko rozumiany rynek nieruchomości. Aktywa funduszu mogą obejmować nieruchomości (budynki...

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

Rządowy Fundusz Emerytalny Norwegii składa się z dwóch całkowicie odrębnych państwowych funduszy majątkowych należących do rządu Norwegii. Rządowy Fundusz Emerytalny Global, znany również jako Fundusz...