piątek, 24 marca, 2023

Fundusze

SPDR Gold Shares

SPDR Gold Shares (znany również jako SPDR Gold Trust) jest częścią rodziny funduszy typu ETF (Exchange-Traded Funds) zarządzanych i sprzedawanych przez State Street Global...

Krótka historia rozwoju instrumentów ETF na świecie

Instrumenty typu Exchange Trade Funds działają na rynku światowym od niedawna. Pierwszy instrument wspólnego inwestowania tego typu ma swój początek w 1993 roku. Dla...

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

Rządowy Fundusz Emerytalny Norwegii składa się z dwóch całkowicie odrębnych państwowych funduszy majątkowych należących do rządu Norwegii. Rządowy Fundusz Emerytalny Global, znany również jako Fundusz...

Jak oszczędzać z funduszami inwestycyjnymi ?

Jak to działa? Fundusz inwestycyjny przyjmuje wpłaty od klientów, które inwestuje w różnego rodzaju papiery wartościowe dążąc do zwiększenia ich wartości. W zamian za to, klient...

Jak grać na rynku jak manager funduszu hedgingowego ?

Możesz być zszokowany słysząc to, ale nie ma wielu różnic pomiędzy Tobą a profesjonalnym managerem funduszu hedgingowego. Jedyne co was realnie różni to saldo...

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi

Zarządzający funduszami inwestycyjnym jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii inwestycyjnej funduszu i zarządzanie jego działalnością w zakresie obrotu portfelowego. Fundusz może być zarządzany przez jedną...

Zysk z funduszy inwestycyjnych

Matematyka jest królową nauk ścisłych - to ona pozwala usystematyzować otaczającą nas rzeczywistość. Ma ona również duże znaczenie w sferze finansowej, np. przy obliczaniu...

Wycena jednostek uczestnictwa

Fundusze inwestycyjne mogą rozpocząć wycenę aktywów netto funduszu dopiero po zamknięciu sesji giełdowej na rynku, w który inwestują. W związku z tym, notowania funduszy...

Fundusze złota, a realne złoto

Inwestycje w złoto polegają głównie na jego zakupie w postaci sztabek lub monet. Można też zarobić na zmianach cen złota, przekazując pieniądze do funduszy...

Czy warto inwestować w fundusze REIT (Real Estate Investment Trust) ?

Real Estate Investment Trust (REIT) najczęściej przyjmuje formę funduszy inwestycyjnych, których obszarem inwestycyjnym jest szeroko rozumiany rynek nieruchomości. Aktywa funduszu mogą obejmować nieruchomości (budynki...