Vanguard Information Technology

677

Vanguard Information Technology to fundusz ETF, który stara się śledzić wyniki indeksu odniesienia, który mierzy zwrot z inwestycji w akcje technologii informatycznych.

Vanguard Information Technology VGT jest jedną z najbardziej zróżnicowanych dostępnych na rynku technologii ETF, jednak nadal odzwierciedla ona skoncentrowany charakter przestrzeni. Dobrze reprezentuje on rynek, w tym więcej małych i mikroprzedsiębiorstw o małej kapitalizacji niż większość innych funduszy sektora szeroko pojętej technologii, a jednocześnie nadal udaje mu się utrzymać koszty ogólne na wyjątkowo niskim poziomie.

VGT obejmuje firmy obsługujące karty kredytowe, ale nie obejmuje telekomunikacji. Firmy zajmujące się grami i usługami internetowymi zostały przeniesione do rodzeństwa VOX w następstwie przeglądu GICS w 2018 r. (Należy zauważyć, że FTEC Fidelity śledzi prawie identyczny indeks). VGT niezawodnie dostarcza zwrotów swojego podstawowego indeksu. Od 3 maja do 3 grudnia 2018 roku VGT śledziła przejściową wersję swojego indeksu, która stopniowo usuwała ekspozycję na zmiany klasyfikacji spółek.