Cena emisyjna certyfikatu

Inwestycje w Fundusze

1696

Cena emisyjna certyfikatu ustalana jest na potrzeby danej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny zgodnie z wyceną dokonaną 7 dni przed rozpoczęciem subskrypcji (chyba że statut funduszu określa maksymalną różnicę między wartością aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny zgodnie z tą wyceną a cena wydania certyfikatu następne wydanie).

Za subskrypcje certyfikatów inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, ale opłata manipulacyjna może nie być wliczona w cenę emisyjną.