Select Sector

728

Technology Select Sector Index to fundusz ETF, który ma na celu zapewnienie efektywnej reprezentacji sektora technologicznego w indeksie S&P 500. W skład indeksu wchodzą przedsiębiorstwa z następujących branż: sprzęt technologiczny, pamięć masowa i urządzenia peryferyjne; oprogramowanie; sprzęt komunikacyjny; półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy; usługi informatyczne; oraz sprzęt, instrumenty i komponenty elektroniczne.

  • Fundusz Technology Select Sector SPDR dąży do zapewnienia wyników inwestycyjnych, które przed wydatkami odpowiadają zasadniczo cenie i wydajności Indeksu Sektora Sektora Technology Select.
  • Celem indeksu jest zapewnienie skutecznej reprezentacji sektora technologicznego i telekomunikacyjnego w ramach indeksu S&P 500.
  • Select Sector poszukuje precyzyjnych informacji dla przedsiębiorstw w zakresie sprzętu technologicznego, pamięci masowej i urządzeń peryferyjnych; oprogramowania; sprzętu komunikacyjnego; półprzewodników i sprzętu półprzewodnikowego; usług informatycznych; oraz sprzętu, instrumentów i komponentów elektronicznych.
  • Umożliwia inwestorom zajmowanie pozycji strategicznych lub taktycznych na poziomie bardziej ukierunkowanym niż inwestowanie w tradycyjnym stylu