Opłata manipulacyjna

694

Opłata manipulacyjna -może to być: opłata za nabycie, opłata za zmianę lub opłata za odkupienie. Czasami nazywana jest ona opłatą dystrybucyjną, jako że wykorzystywana jest do pokrycia kosztów dystrybucji lub zamówień obsługiwanych w punktach dystrybucji/obsługi funduszy.