Kłopoty XTB. Śledztwo przeciwko brokerowi się rozrsta.

2147

Jeden sąd rozpatrzy pozew przeciwko XTB o 7 mln zł, drugi bez wątpienia utrzyma 9,9 mln zł grzywny nałożonej na brokera przez Komisję Nadzoru Finansowego – „Puls Biznesu” informuje, że śledztwo w sprawie spółki jest rośnie szybko.

We wrześniu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na XTB grzywnę w wysokości 9,9 mln zł bez precedensu. Niedawno opublikowano uzasadnienie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie oddalenia skargi XTB na komisję.

„WSA całkowicie podzielił opinię Komisji Nadzoru Finansowego, że XTB naruszył porządek prawny w celu uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klientów, ponieważ w ogóle nie poinformował ich o zastosowanych parametrach” – napisano w dokumencie .

Sąd odrzucił wszystkie argumenty brokera, w szczególności „analizę zewnętrznego eksperta, który w zależności od przyjętej opcji obliczył straty klienta w wysokości od 8 do 23,5 miliona złotych”. Według sądu priorytetem spółki jest jednak naruszenie obowiązków informacyjnych, a nie ustalenie skali strat dla klientów XTB.

Równolegle ze sprawą administracyjną z dochodzenia KNF prowadzone jest dochodzenie w sprawie podejrzenia oszustwa XTB klientów w wysokości od 8 do 23,5 miliona złotych. Prowadzi je specjalny zespół śledczych z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, który po zabezpieczeniu ponad 1,5 tys. Woluminów dokumentów i 5,2 tys. Różnych mediów elektronicznych wciąż czeka na wydanie opinii przez biegłych informatyków i księgowych.

Mariusz Pindera z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy poinformował, że policja przesłuchuje klientów firmy. – Według danych z początku sierpnia przesłuchano nie tylko w Komendzie Głównej Policji w Warszawie 283 ofiary – zaznaczył. Dodał, że „przesłuchanie kolejnych 80 osób zostało zlecone innym jednostkom policji w tym kraju, a niektóre przesłuchania w ramach międzynarodowej pomocy prawnej (z Francji, Portugalii, Czech i Rumunii) zostały już uzyskane”.

Dochodzenie, w którym nikt nie został oskarżony, jest prowadzone nie tylko na podstawie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, ale także Krzysztofa Kramarczyka, w przeszłości jednego z największych i najbardziej aktywnych klientów XTB.