Tanie akcje – czym one są?

898

Tanie akcje – czym one są? Co charakteryzuje akcje takich firm? Czy warto się nimi zainteresować? Czy dają szansę na duży zysk? Jakie są związane z nimi zagrożenia?

Mniej niż 1 PLN

Tanie akcje są często określane jako akcje firmy, których akcje kosztują mniej niż 1 PLN na rynku. Firmy te kuszą inwestorów możliwością szybkiego uzyskania wysokich zysków.

Dlaczego inwestorzy liczą na wysokie zyski? Jeśli akcje danej firmy są warte np. 0,20 zł, a następnie wzrost ceny o wartość minimalną, tj. 0,01 zł, oznacza wzrost wartości akcji o 5%. Wizja zysków wieloprocentowych może przyciągać, ale należy pamiętać, że straty mogą być równie duże. Spadek kursu walutowego z 0,20 zł do 0,19 zł to także spadek o 5%.

Przykład tanich akcji na podstawie firmy CD PROJEKT

Jeszcze w 2009 roku kurs akcji firmy CD Projekt był poniżej 1PLN za akcję dziś cena akcji kształtuje się w okolicach 249.500 PLN.

Dlaczego tak tanio?

Przyczyny niskiej wyceny akcji spółki mogą być różne. Niektóre z nich mogą mieć bardzo niską cenę nominalną akcji, a inwestorzy po prostu nie wyceniają ich znacznie powyżej tej wartości. Jednak inne firmy mogą znajdować się w bardzo złej kondycji finansowej, w tym ryzyku upadłości.

Aby ocenić kondycję firmy, warto przeprowadzić analizę finansową, biorąc pod uwagę wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności lub wskaźniki zadłużenia. Przede wszystkim jednak w kontekście możliwości bankructwa warto stosować modele dyskryminacyjne, tj. Modele prognostyczne do oceny zagrożenia bankructwem.

Warto zastanowić się kilka razy, zanim zainwestujemy nasze pieniądze w akcje spółki zagrożonej bankructwem.

Ile tanich akcji jest na GPW?

Aby zilustrować skalę tanich spółek na polskiej giełdzie, warto odwołać się do statystyki. W przypadku ciągłego handlu wziąłem pod uwagę kursy zamknięcia. Zastrzegam jednak, że być może nie są to wszystkie tanie akcje na polskim publicznym rynku akcji. Poniżej wyniki tego eksperymentu:.

Zakładając, że tanie akcje to te, których jeden udział jest warty mniej niż 1 zł, udało mi się znaleźć 23 spółki w systemie notowań ciągłych. Mało? Dodajmy 15 firm zajmujących się naprawami – w sumie 38 spółek giełdowych. Wciąż za mało? Na NewConnect znalazłem dodatkowe 99 takich firm w systemie notowań ciągłych i 26 w systemie notowań jednolitych. W sumie 163 tanie akcje spółek giełdowych.

Ryzyko inwestowania w tanie akcje

Odchodząc jednak od sytuacji ekstremalnych, należy zauważyć, że firmy, których wartość jednej akcji wynosi do kilkudziesięciu groszy , wydają się dość ryzykowną inwestycją. Oczywiście, każda minimalna zmiana na plus może dać znaczące korzyści, ale każda zmiana na minus może powodować równie wielkie straty. Ponadto firmy oferujące tanie akcje nie zawsze są w doskonałej kondycji finansowej. Może to stanowić zagrożenie odnośnie braku chętnych do odkupienia naszych akcji po atrakcyjnej dla nas cenie. W niektórych przypadkach możesz być również zaniepokojony bankructwem firmy, której akcje zamierzasz kupić.

Oczywiście nie każda spółka z ceną akcji poniżej 1 PLN jest wyjątkowo niebezpieczna i budowana na złych fundamentach. Czasami niska cena rynkowa wynika z faktu, że cena nominalna jest wyjątkowo niska. Trudno porównywać ceny rynkowe spółek bez uwzględnienia faktu, że cena nominalna akcji Spółki A wynosi 10 PLN, a cena nominalna akcji Spółki B wynosi 0,10 PLN. Niektóre firmy oferujące tanie akcje mogą być w stosunkowo dobrej formie, a te w złym stanie mogą je poprawić i dać inwestorom szansę na zysk. Bądź jednak ostrożny. Sam fakt najmniejszej możliwej zmiany procentowej, na poziomie kilku lub kilkunastu procent, stwarza wysokie ryzyko, niezależnie od wyników finansowych spółki. Im bardziej zbliżasz się do 0,01 zł, tym bardziej musisz być ostrożny. Za każdym razem powinieneś bardzo skrupulatnie analizować sytuację finansową takiej firmy. Bez dogłębnej analizy podejmowanie zbyt dużego ryzyka może być katastrofalne.