Kredyt konsumencki

998

Kredyt konsumencki, krótko- i średnioterminowe kredyty wykorzystywane do finansowania zakupu towarów lub usług na potrzeby własnej konsumpcji lub do refinansowania zaciągniętych w tym celu długów. Kredyty te mogą być udzielane przez kredytodawców w formie pożyczek gotówkowych lub przez sprzedawców w formie kredytu na sprzedaż.

Kredyty konsumenckie w krajach uprzemysłowionych rozwijają się w szybkim tempie, ponieważ coraz więcej osób uzyskuje regularne dochody w postaci stałych płac i wynagrodzeń, a także w miarę tworzenia się masowych rynków trwałych dóbr konsumpcyjnych.

Kredyty konsumenckie dzielą się na dwie szerokie kategorie: kredyty ratalne, spłacane w dwóch lub więcej ratach; oraz kredyty nierynkowe, spłacane w formie ryczałtu. Kredyty ratalne obejmują: (1) kredyty samochodowe, (2) kredyty na inne dobra konsumpcyjne, (3) kredyty na naprawy i modernizację domów, (4) kredyty osobiste oraz (5) kredyty na zakup kart kredytowych. Najczęściej spotykanymi kredytami nierynkowymi są kredyty jednospłatowe udzielane przez instytucje finansowe, rachunki opłat sklepowych oraz kredyty usługowe udzielane przez lekarzy, szpitale i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Koszty finansowe związane z kredytami konsumpcyjnymi są na ogół wyższe niż koszty odsetek od kredytów biznesowych, chociaż sposób podawania kosztów może ukrywać rzeczywiste opłaty.