Certyfikat cyfrowy

701

Certyfikat cyfrowy, Elektroniczna karta kredytowa przeznaczona do przeprowadzania transakcji biznesowych on-line oraz uwierzytelniania w Internecie. Certyfikaty cyfrowe są wydawane przez urzędy certyfikacji (np. VeriSign).

Certyfikaty cyfrowe zazwyczaj zawierają dane identyfikacyjne posiadacza, w tym klucz publiczny danej osoby (używany do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości), wraz z podpisem cyfrowym organu, tak aby odbiorca mógł zweryfikować z organem, że certyfikat jest autentyczny. Strony internetowe www mogą również posiadać certyfikaty cyfrowe, aby osoba zamierzająca zakupić swoje produkty mogła potwierdzić, że jest to strona e-commerce z uwierzytelnieniem.