Lokaty walutowe

523

Większość banków działających w Polsce oferuje lokaty walutowe. Najczęstsze są depozyty w euro (EUR), dolarach (USD), funtach brytyjskich (GBP) i franku szwajcarskim (CHF). Oprocentowanie depozytów w walutach obcych jest znacznie niższe niż depozytów w PLN.

Zazwyczaj banki udostępniają je dla czterech głównych walut: euro, dolara, funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego, ale można również znaleźć depozyty walutowe w koronach norweskich, czeskich, duńskich i jenowych. Jednak tylko kilka banków ma taką propozycję. Mechanizm działania depozytów w walutach obcych jest dokładnie taki sam, jak w przypadku depozytów złotowych. Płacimy bankowi przez określony czas, a po jego upływie bank daje nam oszczędności plus odsetki.

Od czego zależy oprocentowanie lokat walutowych?

Oprocentowanie depozytów w walutach obcych zależy od stóp procentowych zagranicznych banków centralnych. Ponieważ stopy procentowe za granicą kształtują się na niższym poziomie niż w Polsce, stopy proponowane przez banki dla depozytów w walutach obcych są stosunkowo niskie. Na przykład w sytuacji, gdy stopy procentowe w strefie euro wynoszą 0%, trudno jest znaleźć depozyty w euro o stopie procentowej wyższej niż 0,5-0,7% w polskich bankach.

Depozyty w walutach obcych gwarantują pewien zysk, ale istnieje ryzyko wahań kursów walutowych. Podczas otwierania lokaty walutowej należy wziąć pod uwagę, że w okresie lokaty złoty może się umocnić, co spowoduje utratę wartości waluty. Bank zapłaci nam ustalone odsetki, ale w rzeczywistości siła nabywcza waluty spadnie, co spowoduje utratę pieniędzy. Oczywiście ten mechanizm działa w obie strony – jeśli złoty osłabnie podczas okresu depozytowego, nie tylko zyskamy na oprocentowaniu depozytu, ale także zyskamy na umocnieniu waluty. W przypadku depozytów walutowych mamy do czynienia z elementem spekulacji.

Lepsze stałe czy zmienne oprocentowanie lokat walutowych?

Odsetki od lokat w walutach obcych mogą być stałe lub zmienne. Stałe odsetki, jak sama nazwa wskazuje, nie zmieniają się przez cały czas trwania umowy. W przypadku stopy zmiennej bank ma prawo dokonywać zmian, na przykład, jeśli bank centralny za granicą podnosi lub obniża stopy procentowe.

Kiedy wybrać stawki stałe, a kiedy zmienne? Stałe oprocentowanie jest lepsze, gdy rynek oczekuje obniżenia stóp procentowych banku centralnego w kraju, którego walutę chcemy zdeponować. I odwrotnie – zmienna jest lepsza, gdy oczekuje się podwyżek stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Następnie istnieje szansa, że po podwyższeniu bank podniesie oprocentowanie lokaty walutowej.

Jak założyć lokatę walutową?

Lokaty w walutach obcych – podobnie jak te zakładane w złotych polskich – można otwierać w banku, telefonicznie lub przez bankowość internetową. Otwierając depozyt przez Internet, możesz to zrobić z poziomu bankowości internetowej (we własnym banku) lub wypełniając wniosek na stronie internetowej innego banku. We wniosku musimy podać dane adresowe, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail i numer konta bankowego, na które mają zostać zwrócone środki po zakończeniu umowy.

Depozyty utrzymywane w walutach obcych przez polskie banki podlegają podatkowi Belki. Oznacza to, że zysk z lokaty walutowej – po przeliczeniu na złote – zmniejsza się o 19 procent. hołd, że bank zwalnia do urzędu skarbowego.

Depozyty w walutach obcych w polskich bankach są objęte systemem gwarancji depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości 100 000. euro.