Co to jest Marketing ? (definicja)

1399

Marketing, czyli suma działań związanych z kierowaniem przepływu towarów i usług od producentów do konsumentów. Jest to proces biznesowy polegający na identyfikacji, przewidywaniu i zaspokajaniu potrzeb i pragnień klientów. Ponieważ marketing jest wykorzystywany do przyciągania klientów, jest jednym z podstawowych elementów zarządzania biznesem i handlem. Marketerzy mogą skierować produkt do innych przedsiębiorstw (marketing B2B) lub bezpośrednio do konsumentów (marketing B2C).

Podstawową funkcją marketingu jest promowanie i ułatwianie wymiany. Poprzez marketing jednostki i grupy uzyskują to, czego potrzebują i chcą, wymieniając się produktami i usługami z innymi podmiotami. Taki proces może mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieją co najmniej dwie strony, z których każda ma coś do zaoferowania. Ponadto wymiana nie może mieć miejsca, jeżeli strony nie są w stanie komunikować się i dostarczać tego, co oferują. Marketing nie jest procesem przymusu: wszystkie strony muszą mieć swobodę w akceptowaniu lub odrzucaniu tego, co oferują inni. Tak zdefiniowany marketing odróżnia się od innych sposobów uzyskiwania pożądanych towarów, takich jak samodzielna produkcja, żebractwo, kradzież lub użycie siły.

Marketing nie ogranicza się do żadnego konkretnego rodzaju gospodarki, ponieważ towary muszą być wymieniane, a zatem wprowadzane do obrotu we wszystkich gospodarkach i społeczeństwach, z wyjątkiem być może tych najbardziej prymitywnych. Ponadto, marketing nie jest funkcją, która jest ograniczona do biznesu nastawionego na zysk; nawet takie instytucje jak szpitale, szkoły i muzea angażują się w pewne formy marketingu. W szerokim zakresie marketingu, merchandising zajmuje się bardziej konkretnie promowaniem sprzedaży towarów i usług konsumentom (tj. sprzedażą detaliczną), a zatem jest bardziej charakterystyczny dla gospodarek wolnorynkowych.

W oparciu o te kryteria marketing może przybierać różne formy: może to być zestaw funkcji, dział w organizacji, proces zarządzania, filozofia zarządzania i proces społeczny.