Ekonomia zarządzania

885

Ekonomia zarządzania, stosowanie zasad ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji w firmach biznesowych lub innych jednostkach zarządzających. Podstawowe pojęcia wywodzą się głównie z teorii mikroekonomicznej, która bada zachowania indywidualnych konsumentów, firm i branż, ale dodano nowe narzędzia analizy.

Na przykład metody statystyczne stają się coraz ważniejsze w szacowaniu obecnego i przyszłego zapotrzebowania na produkty. Metody badań operacyjnych i programowania dostarczają naukowych kryteriów maksymalizacji zysku, minimalizacji kosztów i wyboru najbardziej dochodowej kombinacji produktów. Teoria podejmowania decyzji i teoria gier, które rozpoznają warunki niepewności i niedoskonałości wiedzy, w jakich działają menedżerowie biznesu, przyczyniły się do powstania systematycznych metod oceny możliwości inwestycyjnych.