Pierwsze kroki inwestora giełdowego

handel akcjami

1500

Zastanawiasz się, jak zainwestować swoje oszczędności, ale tak naprawdę nie możesz znaleźć zadowalającej oferty. Tym bardziej, że większość sposobów pomnażania zgromadzonych środków wiąże się niestety z zapłaceniem 19% podatku dochodowego od kapitału do urzędu skarbowego. Mimo to chciałbyś nadal skutecznie zwiększać swoje pieniądze. Aby tak się stało, potrzebne będą rozwiązania pozwalające osiągnąć wystarczająco wysoką stopę zwrotu.

Lokaty odpadają,, ponieważ ich obecne oprocentowanie tego nie gwarantuje. To samo dotyczy obligacji. Jeśli zysk jest dla Ciebie ważniejszy niż ryzyko, fundusze inwestycyjne są lepszym rozwiązaniem. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie wystarczająco wysokiego zysku. Jego poziom zależy od trafności strategii inwestycyjnej wybranej przez osobę zarządzającą funduszem. Zdarza się jednak, że podejmuje błędne decyzje i zamiast pozyskać fundusz traci, a wraz z nim nasze potencjalne zyski spadają. Łatwiej jest zaakceptować, jeśli inne fundusze zachowują się podobnie w danej grupie. Jednak trudniej będzie nam założyć sytuację, w której zainwestowaliśmy nasze fundusze w te „wyjątkowe” fundusze, które spadają, podczas gdy większość rośnie lub w porównaniu do instrumentu referencyjnego (tzw. Benchmarku), które osiągają gorsze wyniki – chociaż w zasadzie powinny być powyżej jego poziomu (np .: dla funduszy akcyjnych wzorcem może być indeks WIG20).

Dlatego jeśli chcemy mieć większą kontrolę nad sposobem inwestowania naszych funduszy (i nie mamy ich w takich kwotach, aby korzystać z usług zarządzania aktywami przy użyciu indywidualnie budowanych portfeli inwestycyjnych), możemy spróbować siebie jako „menedżer własnych oszczędności” „inwestując je na giełdzie.

Warto tutaj zweryfikować utrzymujące się przekonanie, że inwestowanie na giełdzie jest bardzo absorbującym zajęciem i dlatego wymaga dużej ilości wolnego czasu.
Jest to prawdą tylko przy inwestowaniu w krótkim lub bardzo krótkim okresie. Ale przecież nie wszyscy mają czas na zawieranie transakcji na parkiecie (tzw. Daytrading) codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Nie oznacza to, że wysokich zysków nie da się osiągnąć – wręcz przeciwnie.
Możesz inwestować swoje fundusze w nieco dłuższy okres czasu (np. 3 miesiące) w portfel akcji, które budujesz – podobnie robią to zarządzający funduszami akcyjnymi – i modyfikować je w razie potrzeby.

Bez rachunku ani rusz

Pierwszym krokiem, który musi podjąć osoba zainteresowana inwestowaniem na giełdzie, będzie otwarcie rachunku inwestycyjnego w jednym z domów maklerskich. Będzie zawierał zakupione papiery wartościowe i ewentualnie inne gotówki z dokonanych transakcji – zwykle nie są oprocentowane. Otwarcia konta można dokonać osobiście lub przez Internet.

W większości biur sytuacja wygląda bardzo podobnie do otwierania konta przez sieć – oznacza to, że biuro ma formularz na swojej stronie internetowej, po zakończeniu którego umowa maklerska zostanie wysłana na podany przez nas adres, który należy zwrócić po podpisaniu.

Na co warto zwrócić uwagę przy przeglądaniu ofert biur maklerskich

Prowizja od transakcji

Jest pobierany zarówno z zakupu, jak i sprzedaży. Dla początkującego inwestora najważniejsza będzie prowizja pobierana od transakcji na giełdzie.
Jeśli spodziewamy się, że w przyszłości staniemy się aktywnymi inwestorami (wykorzystując na przykład możliwości oferowane przez rynek instrumentów pochodnych), warto również rozważyć prowizje od zleceń, np. kontrakty futures, opcje, warranty itp.

Domy maklerskie pobierają prowizję w zależności od wartości transakcji – ogólnie im wyższa wartość zlecenia, tym niższa prowizja. Każde biuro stosuje własne progi wartości dla zamówień, do których przypisane są odpowiednie prowizje. W większości przypadków, po spełnieniu określonych przez biuro warunków dotyczących działalności inwestorów, możesz liczyć na niektóre rodzaje bonusów. Osiągając wystarczająco wysoki poziom obrotów na naszym koncie, możemy liczyć na możliwość negocjacji wysokości prowizji lub prowizji liniowej (niska, stała wartość procentowa, którą płacimy po zawarciu każdej transakcji). Ten ostatni w większości biur może otrzymać każdy klient, który będzie składał zamówienia tylko przez Internet (obecnie jego poziom wynosi 0,25-0,4 proc.).

Opłata za prowadzenie rachunku

Koszt, który będziemy musieli ponieść w związku z obsługą naszej faktury przez brokerów, wynosi obecnie około kilkudziesięciu złotych rocznie (zwykle jest to mniej niż 50 złotych)

Niektóre biura pobierają opłatę za prowadzenie konta co miesiąc, inne co pół roku, a wciąż raz w roku – z reguły płatność jest dokonywana z góry za dany okres. Jeśli inwestor jest aktywnym uczestnikiem rynku akcji (osiągając wystarczająco wysokie obroty na rachunku), w niektórych biurach ma szansę anulować tę opłatę.

Opłata za przelewy bankowe

Możemy przenosić środki z rachunku maklerskiego na dowolne konto bankowe. Domy maklerskie wchodzące w skład grupy bankowej nie pobierają opłat za przelewy dokonywane na rachunki „swojego” banku.

Opłata za dostęp do systemów transakcyjnych

Osoby, które będą korzystały z Internetu do składania zamówień, powinny również wziąć pod uwagę opłaty związane z zapewnieniem przez biuro systemów transakcyjnych umożliwiających takie operacje i ich funkcjonalność.

Jak kupować akcje?

Aby złożyć zamówienie, nie musi ono dotyczyć dużej kwoty. W obecnym systemie giełdowym każdy inwestor może kupić nawet jedną akcję, co oznacza również, że nie ma określonej min. wartość zamówienia.

Zakupu akcji można dokonywać na kilka sposobów:

  • osobiście w biurze maklerskim
  • telefonicznie
  • za pośrednictwem platformy inwestycyjnej
  • Sprawdź zakładkę brokerzy aby zobaczyć, które firmy oferują handel akcjami

W zależności od tego, z której opcji skorzystasz, broker lub Forex pobierze odpowiednią kwotę prowizji. Obecnie najtańszym rozwiązaniem jest składanie zamówień w ostatni z wyżej wymienionych sposobów. W innych przypadkach prowizja jest wielokrotnie wyższa.
Sam proces składania zlecenia zakupu odbywa się poprzez podanie nazwy firm, których akcje zamierzamy kupić, liczby akcji, które chcemy zostać posiadaczami, oraz ceny, po której chcemy dokonać zakupu (zamówienie z ceną limit). Ten ostatni warunek nie jest obowiązkowy, ponieważ zamiast podania konkretnej ceny możesz złożyć zamówienie, np.