Rynek energii elektrycznej

1257

Konkurencyjny rynek energii elektrycznej opiera się na przekonaniu, że produkcja i sprzedaż nie są naturalnym monopolem. Musimy pamiętać, że mechanizmy rynkowe, a zwłaszcza konkurencja między firmami energetycznymi, są najlepszym sposobem na obniżenie cen energii i poprawę jakości obsługi klienta.

Energia elektryczna jest obecnie towarem sprzedawanym na konkurencyjnym rynku energii.

Bez taniej energii kraj nie poradziłby sobie z międzynarodową konkurencją na rynku produktów przemysłowych. Stąd – społeczeństwo nie osiągnie zadowalającego poziomu życia (porównywalnego z rozwiniętymi krajami świata). Energia elektryczna przestała być traktowana jako dobra – stała się towarem, a jej obecny odbiorca stał się klientem.
Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej producentów, kupowana przez pośredników, a następnie sprzedawana klientom indywidualnym, firmom i instytucjom. Energia musi być również transportowana (dostarczana fizycznie) od producenta do odbiorcy końcowego.

Kilka faktów, które pozwolą Ci się odnaleźć na rynku energii

 1. Struktura rynku energii elektrycznej
  Struktura rynku energii w poszczególnych krajach zależy od obfitości złóż i warunków stosowania naturalnych metod produkcji energii. W Polsce energia elektryczna wytwarzana jest w elektrowniach, elektrociepłowniach i ze źródeł odnawialnych. Inne kraje również wykorzystują energię jądrową lub naturalną.
 2. Podstawowe produkty
  Głównymi produktami na rynku energii są energia elektryczna i jej usługi przesyłania. Kiedy kupujesz prąd, kupujesz energię i jej dystrybucję.
 3. Produkcja i sprzedaż energii
  Produkcja i sprzedaż energii jest towarem, który podlega sprzedaży na rynku. Energia elektryczna jest wytwarzana, a następnie kupowana przez pośredników i sprzedawana klientom indywidualnym, firmom i instytucjom.
 4. Sprzedaż energii
  Sprzedaż energii na rynku międzynarodowym odbywa się na giełdach energii, największe w Europie to EEX i Nord Pool. Każda z nich zrzesza ponad 120 firm.
 5. Funkcjonowanie rynku energii
  Funkcjonowanie rynku energii jest ograniczone przez możliwość przesyłu energii. Kraje europejskie, które spełniają określone wymagania techniczne, w tym Polska, tworzą wspólny europejski system elektroenergetyczny UCTE (Unia Koordynatora Przesyłu Energii Elektrycznej).
 6. Ograniczona pojemność linii
  Ograniczona przepustowość linii znacznie ogranicza import i eksport energii elektrycznej. Obecnie polski eksport energii jest trzykrotnie wyższy niż zewnętrzny import energii do kraju.
 7. Handel energią
  Firmy obrotu energią (tak zwane firmy handlowe) kupują energię od producentów i sprzedają ją odbiorcom końcowym.
 8. Odnawialne źródła
  Zużycie energii ze źródeł odnawialnych rośnie we wszystkich krajach europejskich.