Szef Anglo American uważa, że gwałtowny wzrost ceny palladu stworzył „bańkę”

625

Gwałtowny wzrost ceny palladu spowodował pojawienie się „bańki” – powiedział Mark Kutifani, prezes Anglo American podczas konferencji Financial Times Commodities Global Summit w Londynie. Jednocześnie Kutifani nie spodziewa się stałego spadku ceny na rynku w najbliższej przyszłości, chociaż wierzy, że producenci samochodów mogą w przyszłości odejść od palladu i przejść na tańszą platynę podczas tworzenia nowych modeli samochodów. Gdy tak się stanie, cena platyny znacznie wzrośnie. Według Financial Times, pallad w ciągu ostatnich 7 miesięcy podniósł cenę o ponad 80% do 1 tys. 522 dolarów 49 centów za uncję. W czwartek koszt palladu spadł o 2,4%, wynosząc 1 tys. 418 dolarów 53 centów za uncję, po spadku o ponad 5% w środę.

Ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły w marcu o 1,3% w ujęciu rocznym

W marcu roczna inflacja w Niemczech spadła do 1,3% z 1,5% w lutym, pokazują wstępne dane ze statystyk Destatis, uzyskane z obliczeń cen konsumpcyjnych według standardów krajowych. Eksperci oczekiwali inflacji na poziomie 1,5%. W porównaniu z lutym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,4%, podczas gdy ekonomiści przewidywali wzrost o 0,6%. Roczny wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych ukształtował się na poziomie 0,7%, natomiast wartość usług wzrosła o 1,2%, a energia gospodarstw domowych wzrosła o 4,5%. Stopa inflacji, wynikająca ze standardów UE, wyniosła 1,5%, co wskazuje na spowolnienie w porównaniu z 1,7% przez ostatnie trzy miesiące. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,6%.

China Vanke sprzeda akcje na 995 milionów dolarów, aby spłacić zadłużenie za granicą

China Vanke, główny deweloper nieruchomości mieszkaniowych w Chinach, ogłosił zamiar sprzedaży 262 mln 991 tys. nowych akcji X, podaje agencja Reuters. Firma chce pozyskać kapitał, aby spłacić swoje długi za granicą. Akcje Vanke, zarejestrowane w Chinach kontynentalnych, są przedmiotem obrotu na giełdzie w Hongkongu. Cena sprzedaży jednej akcji wynosi 29 dolarów hongkońskich 86 centów, z dyskontem w 5,02% przed poprzednim zamknięciem. Raport China Raport Vanke za 2018 roku wykazał, że jej podstawowy zysk za rok wzrósł o 22,8%. Według oficjalnych danych, ceny nowych mieszkań w 70 głównych miastach Chin wzrosły o 0,5% w lutym, co było najmniejszym wzrostem od kwietnia ubiegłego roku. I chociaż rząd podejmuje kroki w celu ograniczenia boomu na rynku nieruchomości, ceny rosną od 46 miesięcy z rzędu.

Władze Brazylii zamrozili aktywa Vale o ponad 4 miliardy dolarów

Brazylijskie organy państwowe i sądowe zamrozili aktywa spółki wydobywczej Vale nakwotę ponad 16 mld reali. Zostało to zgłoszone przez brazylijską firmę, która z powodu wypadku w kopalni w Minas Gerais 25 stycznia zawiesiła szereg operacji. Zawalenie tamy w kopalni, należącej do Vale, doprowadziło do zalania gminy Brumadin odpadami z kompleksu wydobywczego i przetwórczego. W wyniku katastrofy zmarło 212 osób, a 93 osoby zginęły. Władze Brazylii zamroziły aktywa Vale’a, w celu pokrycia wydatków wskutek wypadku, w tym odszkodowania i wynagrodzenia. Wcześniej Vale odnotowała wzrost zysku netto o 24,6% w 2018 roku do 6 mld 860 mln dolarów, dzięki dobrym wynikom za czwarty kwartał. Zysk operacyjny wzrósł o 7,7% do 36 mld 580 mln dolarów.

Wzrost PKB w USA w czwartym kwartale spowolnił bardziej niż informowano wcześniej

PKB USA w czwartym kwartale ubiegłego roku spowolnił wzrost do 2,2% w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 3,4% w poprzednim kwartale. W ten sposób ministerstwo handlu zrewidowało swój wstępny szacunek wzrostu w 2,6%. Ekonomiści oczekiwali, że skorygowany szacunek wzrostu wyniesie 2,3%. Jednocześnie tempo wzrostu gospodarki USA w 2018 roku pozostało na niezmienionym poziomie w 2,9%. W porównaniu ze wzrostem o 2,2% w 2017 roku tempo wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku przyspieszyło i było najwyższym od 2015 roku. W czwartym kwartale wydatki konsumpcyjne wzrosły o 2,5% w ujęciu rocznym, podczas gdy wydatki rządowe spadły o 0,4%. W tym kwartale korporacje zmniejszyły zyski przed opodatkowaniem po raz pierwszy od początku 2017 roku, ich wskaźnik spadł o 0,4%. Jednocześnie, w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku, zysk wzrósł o 7,4%.

Chińska ZTE w 2018 roku uzyskała stratę w wysokości ponad 1 miliard dolarów z powodu grzywny w Stanach Zjednoczonych

Chińska firma ZTE, która produkuje sprzęt telekomunikacyjny, poinformowała, że ​​do końca 2018 roku odnotowała stratę netto w wysokości nieco ponad 1 mld dolarów. Firma była nierentowną w ubiegłym roku w wyniku zapłacenia grzywny władzom amerykańskim w wysokości 1 mld 400 mln dolarów za naruszenie systemu sankcji nałożonych na Iran i Koreę Północną. Decyzja amerykańskiego ministerstwa o zakazie zakupu produktów ZTE przez amerykańskie firmy technologiczne może doprowadzić do całkowitego zaprzestania działalności. Dlatego też, po negocjacjach z rządem USA, chińska firma zgodziła się na duże zmiany w kierownictwie, powołując między innymi nowego dyrektora generalnego. W ubiegłym roku przychody ZTE spadły o 21% do 85 mld 510 mln juanów.

Operator Tokijskiej giełdy JPX zamierza kupić Tokijską giełdę towarów

Operator tokijskiej giełdy JPX zamierza kupić Tokyo Commodity Exchange Tocom. W czerwcu oczekuje się ogłoszenia przetargu na zakup akcji Tocom. Transakcja połączenia powinna zostać zakończona w roku fiskalnym 2020. W rezultacie w Japonii powstanie pierwsza giełda, gdzie przedmiotem obrotu będą akcje i kontrakty terminowe na surowce, w tym metale i zboża. Tokijska giełda towarowa Tocom, której historia rozpoczęła się w 1951 roku od giełdy produktów tekstylu, zostanie oddzielnym działem JPX. Liczba operacji przeprowadzonych przez Tocom ostatnio spadła ze względu na fakt, że klienci zaczęli preferować większe witryny. Oczekuje się, że stworzenie połączonej wymiany pozwoli jej być bardziej konkurencyjną na rynku.