Jak uzyskać raport z BIK?

Biuro Informacji Kredytowej

1408

Każdy ma prawo dowiedzieć się, jakie informacje zgromadzono na jego temat w bazie BIK. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i przesłać go pocztą lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta BIK…

Można skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie BIK, która po podaniu przez Ciebie wszystkich niezbędnych informacji generuje gotowy plik wniosku. Można również wydrukować wzór wniosku załączony do regulaminu udostępniania informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w zbiorze BIK S.A. i wypełnić go ręcznie.

BIK S.A. sporządza raporty w wersji podstawowej nieodpłatnie – o ile nie wnioskujemy o nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Rozszerzone wersje raportu są już płatne. Dlatego też do wniosku o wygenerowanie raportu rozszerzonego należy dołączyć dowód wpłaty. Szczegółowe informacje o sposobie udostępniania raportów dostępne są w serwisie internetowym www.bik.pl

Jakie informacje są w BIK?

Informacje zawarte w raporcie BIK można podzielić na trzy główne części:

  • Historia kredytowa – są to informacje o Twoich wcześniejszych kredytach.
  • Stan zobowiązań – informacja o obecnym saldzie zadłużenia pozostającego do spłaty.
  • Scoring – BIK udostępnia od razu przetworzone informacje o ocenie punktowej.