Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą

653

Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą – rola jaką narzędzia informatyczne odgrywają (lub mogą odgrywać) na aspekty wiedzy wyróżnione w pracy M. Alavi i D.E. Leidner. W swojej pracy rozważają oni następujące perspektywy terminu wiedza: aspekt danych i informacji, stan umysłu, obiekt, proces, dostęp do informacji, umiejętności.

ASPEKTY ROZPATRYWANIA WIEDZY W KONTEKŚCIE WPŁYWU NA ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROLI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

AspektCharakterystykaWpływ na zarządzanie wiedząRola narzędzi informatycznych
Wiedza a informacjaAspekt określający tzw. piramidę wiedzy: dane, informację i wiedzę jako spersonalizowaną informacjęZarządzanie wiedzą koncentruje się na dostarczeniu człowiekowi potencjalnie użytecznych informacji i ułatwienie ich asymilacjiSystemy zarządzania wiedzą w tym zakresie nie różnią się od tradycyjnych systemów informatycznych, pogłębiona jest jednak funkcja pomocy przy asymilacji informacji
Wiedza jako stan umysłuWiedza jest stanem zrozumieniaZarządzanie wiedzą zajmuje się poszerzaniem możliwości uczenia się i rozumienia, poprzez dostarczanie informacjiRolą technologii informatycznych jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy (a nie wiedzy samej w sobie)
Wiedza jako obiektWiedza jest przedmiotem przechowywania i manipulacjiKluczowym problemem jest budowanie zasobów wiedzy przedsiębiorstwaRolą technologii informatycznych jest zbieranie, przechowywanie i transfer wiedzy
Wiedza jako procesPolega na zastosowaniu w praktyce posiadanej wiedzy specjalistycznejKoncentracja na przepływach wiedzy i procesach tworzenia, dzielenia się wiedzą i dystrybucji wiedzyRolą technologii jest połączenie różnych źródeł wiedzy dla stworzenia większego rozmachu i głębokości przepływów wiedzy
Dostęp do informacjiWiedza jest stanem dostępu do informacjiKoncentracja na organizowaniu dostępu i pozyskiwania zawartości baz informacjiRolą technologii jest zapewnienie efektywnych mechanizmów wyszukiwania istotnej informacji
UmiejętnośćPotencjał posiadanej wiedzy wpływa na działania człowiekaZarządzanie wiedzą polega na budowaniu kluczowych kompetencji i zrozumienia strategicznego know-how firmyRolę technologii jest zwiększania kapitału intelektualnego poprzez wspieranie rozwoju kompetencji indywidualnych i organizacyjnych

Informacje na portalu MonitorFX.pl