Zarządzanie jakością informacji

757

Zarządzanie jakością informacji – jeden z obszarów zarządzania IT, który obejmuje kontrolę informacji według kryteriów: efektywności, skuteczności, poufności, integralności, dostępności, zgodności i niezawodności. Chodzi o to, aby firmy używające oprogramowania miały ryzyka ograniczone do ochrony prywatności i poufności informacji.Zdaniem niektórych rozdzielenie zarządzania bezpieczeństwem w obszarach inżynierii oprogramowania (rozwoju) i zarządzania infrastrukturą IT (utrzymania) powoduje trudności i prowadzi do niepowodzeń.

Błędy z tym związane ujawniają się szczególnie ostro, gdy brak jest skutecznej komunikacja między tymi dwoma obszarami. Dlatego wiodące na rynku firmy zaczynają integrować obszary jakości informacji zarządczej oraz zarządzania ryzykiem informacyjnym. Efektem takiego podejścia będzie myślenie o bezpieczeństwie informacji jeszcze przed rozpoczęciem projektu nad systemem służącym do jej przechowywania i przetwarzania.