Względna siła analizy na Forex

siła waluty

2570

Z czasem analitycy techniczni rozwinęli szeroki zakres metod i narzędzi by ułatwić sobie pracę. Wprowadzili linie trendu, poziomy wsparcia i oporu, odnajdywali formacje kształtujące się na wykresie, opisywali ich znaczenie, opracowali matematyczne wskaźniki takie jak średnie ruchome, MACD czy oscylator stochastyczny. Inne szkoły włączają Fibonacciego , fale Elliota i świece japońskie.

Dla walutowego tradera jest dość istotne aby zrozumiał, że te metody i narzędzia były tworzone i wykorzystywane na rynku akcji. Zasadniczym punktem jest zauważenie, że akcje są instrumentem finansowym reprezentującym cenę pojedynczej jednostki posiadającej udział w danym podmiocie, a zmiana w cenie akcji odzwierciedla zmianę w spostrzeżonej wartości danego podmiotu. To samo stosuje się do towarów, obligacji i większości innych typów inwestycji. Jednak waluty są inne. Cena waluty przedstawia wartość jednej waluty w stosunku do drugiej.

Cena waluty może odzwierciedlać zmianę w jednej, drugiej albo obu walutach. Pokazuje to nam, iż do istniejącego już arsenału analizy technicznej należy dodać solidną, filtrującą metodę.

Względna siła analizy

By określić względną siłę waluty, konieczne jest rozpoznanie czy waluta umacnia się czy też osłabia w stosunku do innych walut. Jeżeli odkryjemy, że dana waluta jest przeważnie zwyżkowa przeciwko innym, zyskamy wartościową wiedzę na temat aktualnego „uczucia” rynku w odniesieniu do tej waluty. Jako spekulanci możemy zastosować tę wiedzę do zakupu bądź sprzedaży waluty przeciw jakiejkolwiek innej walucie.

Jak wybierać transakcje używając względnej siły analizy

Powiedzmy, że dokonałeś analizy na koszyku walut i zauważyłeś, że GBP podnosi swoją wartości z największym pędem. Co możesz zrobić z taką informacją? Oczywiście jeżeli jesteś zwolennikiem grania z trendem, będziesz chciał kupić GBP przeciw innej walucie. Ale przeciw której? By określić idealną parę, należy przeanalizować inne pary i znaleźć tę, która spośród całego koszyka walut spada z największym pędem. Powiedzmy, że to jest JPY. Opierając się na wcześniejszej analizie, handel z największym potencjałem odniesienia sukcesu byłby na parze GBPJPY (zajmując długą pozycję). Zawarcie długiej pozycji na parze GBPJPY, oznaczałoby zakupienie funta brytyjskiego (GBP), który jest walutą pokazująca największą siłę i sprzedaży jena japońskiego (JPY), który aktualnie jest walutą pokazującą największą słabość.