Czy Forex jest dochodowy?

1851

Jako największy rynek finansowy na świecie, forex codziennie przyciąga miliony uczestników z całego świata. W rezultacie powstaje bardzo płynny, zróżnicowany system transakcyjny, który zaspokaja potrzeby zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem czy długoletnim profesjonalistą, ostateczny cel angażowania się na rynku Forex jest ten sam: utrzymanie stałej rentowności.

Czy zatem możliwe jest rzeczywiste zarabianie pieniędzy na rynku Forex? Odpowiedź brzmi: tak. Choć osiągnięcie sukcesu jako inwestor na rynku Forex nie jest łatwe, to jednak robią to codziennie ludzie z różnych dziedzin życia. Biorąc pod uwagę odpowiednie zasoby i zrozumienie ryzyka, handel na rynku Forex może być dochodowym przedsięwzięciem.

Zabezpieczanie właściwych zasobów

Być może najważniejszą rzeczą, jaką robią zwycięscy traderzy forex, jest zabezpieczenie odpowiednich zasobów przed skokiem na rynek. Pożądanie i predyspozycje po prostu nie wystarczą, aby konsekwentnie osiągać zyski; trzeba być wtajemniczonym w odpowiedni kapitał podwyższonego ryzyka, czas i jakość dostępu do rynku, aby móc w uzasadniony sposób strzelać do potencjalnego sukcesu.

Przyjrzyjmy się trzem warunkom wstępnym dla potencjalnie zyskownego handlu na rynku forex.

  1. KAPITAŁ

Bez względu na to, jakim jesteś inwestorem, do kupna i sprzedaży walut na rynku Forex potrzebna będzie pewna ilość kapitału. Podczas gdy konta mogą być otwierane już za 300 funtów, konieczne jest, aby saldo było wystarczająco duże, aby obsłużyć potrzeby danej strategii.

Jeśli nakłady kapitałowe są zbyt małe, trudne warunki rynkowe stają się epickim zadaniem. Według brokerów forex, rachunki z saldami większymi niż 7,600 PLN mogą pochwalić się dwukrotnie większą rentownością niż konta poniżej tej kwoty depozytu.

  1. CZAS

Dążenie do osiągnięcia celów finansowych wymaga czasu. Poza aktywną sesją transakcyjną, musisz przeznaczyć godziny na przygotowanie, budowanie strategii i ocenę wyników. Nawet jeśli istnieją alternatywne rozwiązania, takie jak automatyzacja i systemy czarnej skrzynki, nawet handlem na rynku Forex z ręki do ręki zajmuje to sporo czasu.

  1. DOSTĘP DO RYNKU

Istnieje wiele różnych komponentów handlu na rynku Forex, które muszą być zoptymalizowane, aby wejść i wyjść z rynku z maksymalną efektywnością. Aby zapewnić wysokiej jakości dostęp do rynku, potrzebne są wysokiej jakości usługi brokerskie, oprogramowanie do handlu z małymi opóźnieniami i solidne łącze internetowe. W przypadku braku tych danych wejściowych, koszt poślizgu lub nietypowo szerokich spreadów bid/ask może znacząco obniżyć potencjalne zyski.

Dla prawdziwych profesjonalistów rynku Forex sukces w dużej mierze zależy od zabezpieczenia powyższych trzech czynników. Bez wystarczającej ilości pieniędzy, dostępu z małymi opóźnieniami lub odpowiedniego czasu, zarabianie na życie na rynku Forex może być monumentalnym wyzwaniem.

Niemniej jednak, nadal możliwe jest czerpanie zysków z handlu walutami bez robienia kariery zawodowej. Wiele osób decyduje się na uczestnictwo w rynku w niepełnym wymiarze godzin, aby spróbować zarobić dodatkowe pieniądze. Tak długo, jak zmniejszone oczekiwania są w pełni zaspokojone przez kompleksowy plan handlowy, uzupełnienie dochodu poprzez forex może być wykonalne.

Zrozumienie ryzyka na rynku Forex

Główną zasadą zyskownego handlu na rynku Forex jest zawsze respektowanie i rozliczanie ryzyka. Utrzymywanie się na szczycie ekspozycji na ryzyko jest elementarną częścią tego, że nie staje się ono nadmiernie rozbudowane i przedwcześnie wydmuchuje konto handlowe.

Zyski na rynku Forex wymagają czasu, wysiłku i kapitału; jeśli często dokonuje się znacznych wypłat, kariera handlowca staje się wykładniczo krótsza. Aby zilustrować tę kwestię, w badaniu Citigroup z 2014 r. przedstawiono czas, przez jaki rentowni inwestorzy na rynku Forex zazwyczaj utrzymują się na nim na zasadzie handlu po transakcji. Inwestorzy, którzy stale zarabiali pieniądze, utrzymywali otwarte pozycje w ciągu 2-3 godzin, w porównaniu do 3-5 sekund dla zwykłych uczestników rynku detalicznego.

Chociaż badanie dotyczy krótkich okresów czasu, to jednak pokazuje, że rentowni inwestorzy rozliczają się z ryzykiem przed wejściem na rynek. Następnie, mają oni swobodę pozwalania na to, aby zwycięskie transakcje przebiegały, a przegrane transakcje rozgrywały się zgodnie z przyjętą przez nich strategią.

Czy zatem osiąganie stałych zysków jest po prostu kwestią pozostania na rynku przez dłuższy okres czasu? Niezupełnie. Utrzymanie rentowności zależy od pomyślnego zrozumienia, gdzie leży ryzyko forex i jak zrównoważyć je z potencjalnymi korzyściami. Uświadomienie sobie, jak następujące trzy elementy w zasadniczy sposób wpływają na ryzyko forex, jest kluczowym elementem kompetentnego zarządzania ekspozycją:

  1. DŹWIGNIA

Dostępność dźwigni finansowej jest jednym z elementów handlu na rynku Forex, który jest atrakcyjny dla szerokiej bazy uczestników. Możliwość zastosowania dźwigni finansowej w stopniu większym niż 100/1 daje inwestorom możliwość przekształcenia niewielkich kwot kapitału w znacznie większe zyski. Zależność między dźwignią finansową a ryzykiem jest prosta – im większa jest wielkość pozycji, tym większe jest zakładane ryzyko. Dźwignia finansowa może drastycznie zwiększyć Twoje zyski. Może również w równie drastyczny sposób zwiększyć Twoje straty.

  1. ZMIENNOŚĆ

Inną kartą przetargową w handlu forex jest nieodłączna zmienność cen par walutowych. Zasadniczo, zmienność na rynku Forex to wahania kursów wymiany dla danej pary walutowej w określonym czasie. W przypadku, gdy kursy stają się niestabilne, zwiększa się profil ryzyka pary walutowej. Mimo, że zmienność jest postrzegana przez wielu jako czynnik zwiększający możliwości, to jednak może ona również obejmować nagłe i masowe wypłaty z rachunku.

Monitorowanie przychodów i wydatków za pomocą kalkulatora zysków

Globalne rynki walutowe to dynamiczna atmosfera, zdolna do szybkiej zmiany kierunków. W związku z tym wartość otwartych pozycji może ulegać gwałtownym wahaniom, co sprawia, że utrzymanie się na szczycie niezrealizowanych zysków i strat (Profit&Loss) jest koniecznym zadaniem. W ten sposób można uniknąć negatywnych konsekwencji, takich jak przedwczesna likwidacja pozycji, wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i nadzwyczajne straty.

Doskonałym sposobem na bieżące monitorowanie rachunku zysków i strat jest zastosowanie kalkulatora zysków. Kalkulator zysków automatycznie wyrównuje zyski i straty zgodnie z szeregiem parametrów użytkownika. Po wprowadzeniu waluty rachunku, pary walutowej, cen otwarcia/zamknięcia oraz zastosowanej dźwigni finansowej, obliczany jest rachunek zysków i strat. Informacje te mogą być następnie wykorzystane do identyfikacji punktów wejścia/wyjścia z rynku i określenia, czy dana transakcja jest godna realizacji.

Podsumowanie

Podczas gdy prawdą jest, że tylko około 30% inwestorów forex zarabia pieniądze, miliony ludzi wciąż co roku przyciągają się na rynek w dążeniu do realizacji swoich celów finansowych. Różnica między inwestorami, którzy osiągają zyski, a tymi, którzy ich nie osiągają, jest wieloaspektowa. Mimo to, wygrywający traderzy rynku Forex mają odpowiednie zasoby i zrozumienie ryzyka. Bez tych zasobów można mieć trudności ze znalezieniem spójności niezbędnej do osiągnięcia potencjalnych zysków w dłuższej perspektywie.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że handel na rynku Forex jest daleki od schematu “szybko się wzbogacić”. Zarabianie pieniędzy na rynku Forex jest zaangażowanym przedsięwzięciem, które wymaga od Ciebie bycia poinformowanym, bardzo konkurencyjnym i bezstronnym w obliczu przeciwności losu. Jeśli te cechy są obecne, to forex jest realną drogą do osiągania celów finansowych.