Zlecenie „Trailing Stop”, czyli tzw. stop kroczący

Akademia Forex: Zlecenie podążające

3494

Zlecenie Trailing Stop (stop kroczący) to narzędzie doskonale spisujące się w przypadku aktywnych pozycji przynoszących zyski, będące modyfikacją zlecenia stop-loss. Powoduje zamykanie pozycji w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych, pozwalając zachować część osiągniętych już zysków. Działanie tego zlecenia najlepiej zobrazuje przykład.

Posiadamy pozycję długą EUR/USD z kursem otwarcia 1.3572 ustalamy margines aktywacji zlecenia na 40 pipsów (pips to najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego), transakcja zostanie zamknięta, jeśli:

  1. cena wzrośnie do dowolnej wartości powyżej kursu otwarcia np. do 1.3645, a następnie spadnie o 40 pipsów (1.3645-0,0040) do wartości 1.3605,
  2. cena nie wzrośnie powyżej kursu otwarcia, tylko spadnie o 40 pipsów do 1.3532 (1.3572-0,0040) w tym przypadku nie ma różnicy między zleceniem stop-loss i trailing stop.

Poniższy wykres ilustruje następujący stosując stop loss, take profit i trailing stop

  • Moment otwarcia transakcji,
  • Zaznaczenie TakeProfit,
  • Zaznaczenie StopLoss,
  • Trailing Stop zostaje ustawiony na 20 pipsów.
take profit stop loss trailing stop

Trailing Stop- zasady korzystania

Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu tego narzędzia, chciałbym napisać o pewnym niuansie, który powoduje że większość osób próbujących sił na jakichkolwiek rynkach, gdzie zarabia się na różnicach kursowych (forex, akcje, instrumenty pochodne etc.) traci pieniądze. 

Wiele osób skupia się na wyznaczaniu możliwie jak najlepszych miejsc otwarcia pozycji, natomiast nie przykłada już tak wielkiej uwagi do jej zamknięcia. Niestety, aby zarabiać inwestując na giełdzie należy skupić się przede wszystkim na wyznaczeniu odpowiedniego miejsca zamknięcia pozycji, gdyż dzięki temu w razie otwarcia jej w nieodpowiednim miejscu możemy się uchronić przed stratami, a w przypadku jeśli nasza pozycja zostanie otwarta tak, że zacznie zarabiać, to odpowiednie jej zamknięcie spowoduje, że zaksięgujemy wygenerowany przez nią zysk, zanim dojdzie do odwrócenia trendu. Żeby jeszcze bardziej podkreślić, dlaczego odpowiednie zamykanie pozycji jest o wiele ważniejsze niż jej otwarcie, powiem że nawet jeśli uda się otworzyć pozycję w takim momencie, po którym trend kurs będzie podążał w oczekiwaną przez nas stronę, to nie wiedząc kiedy należy wyjść z rynku możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której kurs się odwróci i stracimy cały zysk wygenerowany przez naszą pozycję. Podsumowując, nawet jeśli nie potrafimy znajdować idealnych miejsc do otwarcia pozycji, to i tak możemy zarabiać, jeśli tylko będziemy wiedzieć jak poprzez właściwe zamykanie pozycji ucinać straty, kiedy jeszcze będą one niewielkie oraz chronić wypracowane już zyski. Teraz przejdę do opisu używania narzędzia Trailing Stop.

Trailing Stop jest to zlecenie obronne Stop Loss, którego poziom jest samoczynnie przesuwany wraz ze zmianą kursu w pożądanym przez inwestora kierunku tak, aby cały czas znajdowało się w ustalonej odległości od aktualnej ceny. W przypadku, gdy kurs będzie się poruszał w niepożądanym przez inwestora kierunku, wtedy poziom ustawienia zlecenia Stop Loss nie będzie się zmieniał. Dzięki temu narzędzie to pozwala ograniczać straty i chronić wypracowane już zyski.  Odległość w jakiej powinien znajdować się Trailing Stop od aktualnego kursu powinna być na tyle duża, aby pozycja nie została zamknięta przy większym ruchu korekcyjnym, po którym kurs podąży znowu w pożądaną przez nas stronę, ale też nie na tyle, aby przy odwróceniu się trendu nie stracić znacznej części zysku, zanim pozycja zostanie zamknięta. Decydując się na korzystanie z tego narzędzia należy pamiętać o tym, że główną rolę odgrywa tu statystyka, dlatego zanim ustali się odpowiednią odległość Trailing Stopa od kursu, należy przeprowadzić testy na danych historycznych posługując się różnymi wartościami odległości tego narzędzia. Najlepiej przeprowadzić testy dla wszystkich możliwych wartości w danym zakresie (np. dla Trailing Stopa znajdującego się w odległości od 15 do 50 pipsów od kursu) i przyjąć taką wartość, która w testach wypadła najlepiej.