Klient Profesjonalny na Forex – kto może nim zostać?

1726

Na rynku Forex i CFD wyróżniają się klienci detaliczni i profesjonalni. W zależności od statusu inwestora, czeka na niego kolejna oferta. Kto jest klientem profesjonalnym i jakie warunki muszą być spełnione, aby nim zostać? Czy tylko doświadczony klient może otrzymać status klienta profesjonalnego?

Jakie uprawnienia ma klient profesjonalny?

Przed przystąpieniem do zostania profesjonalnym klientem, warto wspomnieć, dlaczego jest to tak ważne dla wielu traderów. W dużej mierze jest to związane z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Jak wiadomo, tak zwana dźwignia pozwala inwestorowi handlować na rynku Forex i CFD stosunkowo więcej niż ma na swoim rachunku. Im większa dźwignia na danej transakcji, tym mniej środków jest potrzebnych do jej wykonania.

Od sierpnia 2018 roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził znaczące ograniczenia dla klientów indywidualnych. Od tego czasu klienci z głównych par walutowych mogą korzystać z maksymalnej dźwigni finansowej wynoszącej 1:30. W przypadku wielu innych instrumentów poziom ten został jeszcze bardziej obniżony. Na przykład w przypadku kryptowalotów poziom ten wynosi tylko 1:2.

Jeśli chodzi o klientów profesjonalnych, dopuszczalne poziomy dźwigni finansowej wyglądają znacznie lepiej. Może to być maksymalnie 1:500. Co to oznacza w praktyce? Przy tak wysokim poziomie dźwigni, inwestor może dokonywać dużych transakcji nawet z kilkunastoma lub kilkuset dolarami. Oznacza to jednak nie tylko szansę na wyższe zyski, ale również ryzyko poważnej straty. W celu ochrony swoich klientów, niektórzy brokerzy oferują możliwość wykorzystania dźwigni na maksymalnym poziomie 1:100 lub 1:200.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że regulacje ESMA mają zastosowanie tylko do brokerów pochodzących z Unii Europejskiej. Z tego powodu inwestorzy, którzy nie spełniają warunków bycia klientem branżowym, często przenoszą swój rachunek poza granice UE. Dużym zainteresowaniem cieszą się brokerzy regulowani przez ASIC, czyli Australian Securities and Investment Commission.

Profesjonalny klient forex jest statusem, który daje wiele korzyści. Inwestorzy, którzy go posiadają, mogą korzystać z wyższej dźwigni finansowej, ale nie tylko. Wielu brokerów zapewnia im dostęp do zaawansowanej analizy, dodatkowej ochrony i wsparcia kierownika rachunku. Co więcej, klient profesjonalny, przez niektórych określany jako klient doświadczony, może liczyć na pomoc doradców podczas opracowywania strategii.

Dowiedz się jak możesz zostać Klientem Profesjonalnym. Status Klienta Profesjonalnego zapewnia: wyższy poziom dźwigni finansowej.

Maks. dźwignia: CFD opartych o główne pary walutowe (np. EUR/USD)*200:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o główne indeksy giełdowe (np. DAX), złoto, pozostałe pary walutowe*200:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o towary inne niż złoto (np. ropa)67:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o kryptowaluty (np. bitcoin)5:1
Ochrona przed saldem ujemnym
Segregacja środków pieniężnych na kontach 
Dostępne rynkiCFD na pary walutoweindeksysurowceakcjeETFy oraz kryptowaluty, Akcje, ETF-y
Dostępne platformyMt5 i Mt4

Jak zostać klientem profesjonalnym ?

Ze względu na to, że profesjonalny klient może korzystać z większej dźwigni finansowej i ma inne przywileje, wielu inwestorów zastanawia się, jak się nim stać. Kluczową kwestią jest złożenie odpowiedniego wniosku. Brokerzy mają gotowe formularze, które wystarczy wypełnić. Jednakże, aby otrzymać wniosek, należy się o niego ubiegać. Najczęściej można to zrobić już w momencie otwierania rachunku.

Występując z wnioskiem o przyznanie statusu klienta profesjonalnego, a tym samym warunków handlu profesjonalnego, inwestor musi potwierdzić, że spełnia niezbędne warunki. Każdy broker może mieć nieco inne, dodatkowe wymagania. Niemniej jednak, istnieją również podstawowe warunki, które zawsze wyglądają tak samo. Następnie inwestor musi poczekać na weryfikację danych i zaakceptowanie wniosku.

Sposób uzyskania statusu klienta profesjonalnego może różnić się nie tyle ze względu na wymogi, co z powodu ich weryfikacji. Do tej pory procedura ta nie została nigdzie wyraźnie zdefiniowana, co oznacza, że brokerzy mogą ją przeprowadzać na różne sposoby. Na przykład, w celu potwierdzenia doświadczenia, inwestor często musi dostarczyć brokerowi wyciągi z wcześniej prowadzonych rachunków.

Jakie warunki musi spełniać klient profesjonalny?

Profesjonalny klient forex może liczyć na wiele korzyści. Nic dziwnego, że tak wielu traderów chciałoby nim zostać. Istnieje kilka warunków. Po pierwsze, klient profesjonalny może stać się tylko doświadczonym klientem. Ważna jest również kwota, za jaką dokonywał transakcji w przeszłości.

Jakimi warunkami musi się charakteryzować klient profesjonalny? Pierwszym z nich jest wykonanie co najmniej 10 transakcji na danym rynku w ciągu kwartału o wartości minimum 50 000 EUR każda, przez cztery kolejne kwartały.

Innym warunkiem jest posiadanie portfela o wartości co najmniej 500 000 EUR (oczywiście może to być również równowartość w innej walucie). W tym przypadku liczy się również gotówka, ale nie nieruchomość.

Ten ostatni warunek dotyczy doświadczenia. Profesjonalny klient forex powinien pracować w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga profesjonalnej wiedzy z zakresu instrumentów finansowych i usług maklerskich.

Należy pamiętać, że klient profesjonalny nie musi spełniać wszystkich trzech warunków łącznie, a jedynie dwa z nich. Tak więc uzyskanie takiego statusu jest możliwe nawet dla tych inwestorów, którzy nigdy nie zajmowali się inwestycjami w sposób profesjonalny.

*** Ekwiwalent kwot wyrażony w euro ustala się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o nadanie statusu Klienta Profesjonalnego. 
**** Wliczane są wszystkie aktywa finansowe w tym między innymi gotówka, lokaty, akcje, fundusze inwestycyjne, ETFy, inne podobne instrumenty finansowe; nie są wliczane nieruchomości i posiadane fizycznie surowce, metale. Zobacz także klient doświadczony.