Prognozy walut na rynku Forex

2806

Wielu inwestorów opiera swój handel na rynku walut na prognozach, aby zmaksymalizować zyski. Wnikliwa analiza pozwala przewidzieć ruchy na rynku i w rezultacie umożliwia zajęcie właściwych pozycji zwiększających szansę na zysk. Wiele czynników wpływa na kształtowanie się kursów walut. Jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu prognozy walut na rynku forex i jak analizować rynek?

Prognozy walut na forex a analiza techniczna i fundamentalna

Chcąc uzyskać dokładne prognozy forex, inwestor musi przede wszystkim zbadać rynek. Wymaga to analizy technicznej i fundamentalnej. Pierwsza z nich opiera się na prognozowaniu przyszłych cen na podstawie kursów historycznych walut, natomiast druga opiera się głównie na danych makroekonomicznych i powiązaniach gospodarczych.

Jeżeli chodzi o analizy fundamentalne i techniczne, to trader może skupić się tylko na jednej z nich lub połączyć te dwie metody prognozowania. Często tak właśnie jest. Niemniej jednak, aby móc jak najdokładniej prognozować ruchy rynku walutowego, warto dokonać zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej. Daje to lepszy wgląd w rynek i większą pewność co do prawidłowości uzyskanych wyników.

Dokonywanie prognozy walut na podstawie trendów

Trend is your friend” to jedno z najczęstszych powiedzeń traderów. Wielu inwestorów uważa, że podąża za trendem, który przynosi największe zyski. Ale jak go rozpoznać? Nie jest to nic skomplikowanego. Analiza techniczna jest wykorzystywana do określenia trendów. Krótko mówiąc, chodzi o rozpoznanie i właściwą interpretację formacji cenowych lub formacji świecowych widocznych na wykresie.

Jakie dane uwzględniać przy dokonywaniu prognoz?

Jeśli prognozy forex mają być jak najbardziej wiarygodne, powinny one uwzględniać dane makroekonomiczne. To głównie na nich opiera się analiza fundamentalna. Dzięki wskaźnikom widać, jak rozwija się sytuacja gospodarcza w poszczególnych państwach, co pozwala na przewidywanie zmian, jakie mogą wystąpić na rynku walutowym.

Dane makroekonomiczne mające istotny wpływ na zmiany cen walut obejmują:

Stopa procentowa jest również istotnym czynnikiem kształtującym relacje kursowe par walutowych. Obniżenie stóp procentowych powoduje, że inwestorzy zaczynają wycofywać się z danego rynku, a w konsekwencji waluta na tym rynku słabnie. Wzrost stóp procentowych jest z kolei okazją do zarobienia większej ilości pieniędzy na inwestycjach, co zachęca inwestorów do lokowania kapitału na danym rynku i skutkuje wzmocnieniem obowiązującej na nim waluty.

Prognozy walutowe a wydarzenia gospodarcze i polityczne

Przy sporządzaniu prognozy na forex należy zwrócić uwagę na publikację danych makroekonomicznych, ale nie tylko. Oprócz wskaźników, ważnym czynnikiem kształtującym prognozę są również wydarzenia gospodarcze i polityczne. Na kształtowanie się kursów walut mają wpływ konferencje międzynarodowe, oświadczenia przedstawicieli danego kraju, podejmowane decyzje w sprawie emisji obligacji czy też spotkania na temat stóp procentowych, o których właśnie wspominaliśmy. Niezwykle ważne są również stosunki o charakterze politycznym i gospodarczym.

Prognozy dostępne w internecie

Inwestorzy na rynku Forex mogą znaleźć prognozy walutowe na różnych stronach internetowych. Czy warto je śledzić? Odpowiedź nie jest łatwa. Wszystko zależy od tego, skąd pochodzą. Informacje, które można znaleźć na forach, często nie są wiarygodne, więc inwestor powinien je sprawdzić przed zasugerowaniem. Prognozy walut na Forex dostarczane przez brokerów lub portale branżowe są znacznie bardziej wiarygodne. Jednak handlujący instrumentami finansowymi muszą pamiętać, że żadna analiza rynku nie daje 100% pewności, więc każda transakcja wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.

Uwaga: Jeżeli chcemy zarabiać na giełdzie walut prognozy na temat walut powinny być wykonywane samodzielnie. Nigdy nie polegajmy na rekomendacjach czy opiniach innych osób co do kierunku ruchu danej waluty.