Take Profit (TP) i Stop Loss (SL) na Forex

Jak się zabezpieczyć przed stratami (Stop Loss) i jak ustalić poziom zysku (Take Profit) na giełdzie forex

7437

W tym artykule sprawdzisz jakie możliwości dają zlecenia Stop Loss (SL) i Take Profit (TP), a także mało popularne zlecenie Trailing Stop. Podstawowe pytanie, jakie powinien postawić sobie każdy inwestor przed zakupem jakichkolwiek instrumentów finansowych na giełdzie lub rynku forex, brzmi: „Na jak wysoką stratę mogę sobie pozwolić i jaki zysk chciałbym osiągnąć?” Na to pytanie warto odpowiedzieć w procentach tak abyśmy otrzymali jasny obraz tego jaki stosunek zysku do ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

  • Zlecenia Stop Loss i Take Profit to automatyczne funkcje, które są dostępne na większości platform w celu określenia poziomu realizacji zysku i maksymalnej straty;
  • Zlecenia te są znaczącym czynnikiem w zarządzaniu ryzykiem oraz emocjami na giełdzie;
  • Zlecenia take profit i stop loss są wykonywane całkowicie automatycznie, dlatego też nie musisz obserwować swoich transakcji i kontrolować, czy zostaną one faktycznie zrealizowane;
  • Kalkulator wbudowany w platformę inwestycyjną pomoże Ci w wyborze odpowiedniego poziomu stop loss i take profit, który będzie pasował do Twojego stylu zarządzania ryzykiem.

Take Profit (TP) i Stop Loss (SL)

Take profit (TP) – Rodzaj zlecenia stosowanego na rynku forex lub na rynku giełdowym, które powoduje automatyczne zamknięcie pozycji, gdy inwestycja osiągnie określony w danej transakcji zysk. Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia Stop Loss, które zabezpiecza portfel inwestora przed zbyt dużymi stratami.

Take Profit (TP) i Stop Loss (SL) są dwoma ważnymi elementami jeśli chodzi o zarządzanie pozycją podczas handlu i jest tak samo ważne jak zrobienie analizy rynku przed otwarciem transakcji. W tym artykule przedstawiamy krótki przewodnik jak używać poziomu Take Profit i Stop Loss, a także informacje odnośnie tego w jaki sposób ustawić poziomy zysku i poziomy straty straty oraz poziomy docelowe przy pomocy platformy forex Meta Trader 4 i Meta Trader 5.

Stop Loss

Stop Loss (SL) lub cięcie strat oznacza rodzaj zlecenia, którego celem jest ochrona kapitału inwestora w przypadku wystąpienia ruchu ceny w niekorzystnym dla niego kierunku.

Przykład poziomu Stop Loss

Załóżmy, że aktualny kurs złota wynosi 1.000 dolarów za uncję. Inwestor otworzył transakcję kupna i chciałby zabezpieczyć się przed ewentualnym spadkiem kursu metalu. Analizując wykres trader dostrzega takie ryzyko w przypadku, gdy kurs złota dotrze do poziomu 995 dolarów za uncję. Jeśli jednak kurs nie dotarłby do tego poziomu, będzie to oznaczać brak przesłanek do sprzedaży tego instrumentu co pozwala sądzić, że kurs złota będzie zwyżkował, a transakcja zacznie przynosić zysk.

Opierając się na takiej strategii inwestor zabezpiecza swój kapitał ustalając poziom straty (Stop Loss) na poziomie 995 USD. Po dotarciu ceny do tego poziomu transakcja zostanie zamknięta z określoną stratą.

Przykład Stop Loss na XAU/USD 

Otwarta pozycja kupna na złocie po cenie 1332.21 i ustawiony poziom stop loss na poziomie 1325.05. Jeżeli cena złota dojdzie do tego poziomu transakcja zostanie zamknięta automatycznie ze stratą. Na tej pozycji o wielkości 0.01 lota po kilku sekundach zarabiamy już 7.64 zł. Zyskom pozwalamy rosnąć, straty ucinamy dzięki mechanizmowi stop loss, który działa nawet w przypadku wyłączenia platformy forex.

stop loss

Take Profit

Take Profit (TP) lub poziom zysku oznacza rodzaj zlecenia, którego celem jest zabezpieczenie zysków w przypadku gdy cena danego instrumentu finansowego osiągnęła określony przez inwestora poziom.

Przykład poziomu Take Profit

Inwestor otwiera transakcję kupna na parze walutowej eur/usd po cenie 1.35500 i ustawia poziom zysku (TP) na 1.35600 . Osiągnie zysk na poziomie 10 pipsów, jeżeli cena instrumentu dojdzie do poziomu Take Profit. Transakcja zostanie automatycznie zamknięta przez platformę forex.

Przykład Take Profit na XAU/USD 

Otwarta pozycja sprzedaży na złocie po cenie 1334.18 i ustawiony poziom Take Profit na poziomie 1324.83. Jeżeli cena złota dojdzie do tego poziomu transakcja zostanie zamknięta automatycznie z zyskiem. Na tej pozycji o wielkości 0.01 lota tracimy obecnie 0.93 zł. Zyskom pozwalamy rosnąć, dzięki mechanizmowi take profit, który działa nawet w przypadku wyłączenia platformy forex.

take profit

Dlaczego warto ustawić docelowy Stop Loss lub Take Profit

Powodem ustawiania poziomów Take Profit i Stop Loss dla inwestorów jest to, że pozwalają one lepiej zarządzać otwartą pozycją i kontrolować ryzyko co ma kluczowe znaczenie podczas handlu na rynkach finansowych. Wyobraź sobie trading bez poziomu Stop Loss. Oznaczałoby to, że musiałbyś siedzieć przed monitorem cały czas i obserwować wykresy, wtedy kiedy masz otwartą pozycję. Handel bez stop lossa jest przyczyną wielu porażek na rynku w nadziei, że rynek się odwróci. Poziom Take Profit i Stop Loss ma olbrzymie znaczenie dla naszego komfortu psychicznego na forex. Jeśli wiesz co robisz na rynku handel z ustawionymi poziomami zysku i straty będzie dla ciebie samą przyjemnością.

Czym jest Trailing Stop na Forex

Trailing Stop (TS) po polsku oznacza stop kroczący lub stop ruchomy. Jest on modyfikacją Stop Lossa. Oznacza rodzaj zlecenia zamykającego naszą pozycję i jest wykorzystywany głównie na rynku Forex. Inwestorzy posiadają funkcję Trailing Stop jako wbudowaną w standardową wersję platformy forex.

Trailing Stop nadaje transakcji bardziej dynamiczny charakter. W przypadku ruchu ceny w kierunku zgodnym z naszymi przewidywaniami poziom stop loss zostanie przesunięty o wcześniej ustaloną przez nas ilość punktów, zabezpieczając zysk.

Korzyści z używania TS

  • użyteczne podczas gry z trendem,
  • nie musimy za każdym razem ręcznie przestawiać Stop Lossa.

Przykład Trailing Stop

Jeśli umieścisz zlecenie kupna na parze eur/usd na 1.285 i ustawisz początkowy stop loss na 1.275 i Ttraling Stop na 10 pipsów, a następnie cena porusza się zgodnie z twoimi założeniami o 20 pips nowy stop loss zostanie przeniesiony na poziom 1.285 czyli na poziom Break Even. Jeżeli cena kontynuuje ruch o kolejne 20 pipsów to Trailing Stop przesuwa się o kolejne 10 pipsów na twoją korzyść na poziom 1.295

Poniższy wykres ilustruje następujący stosując stop loss, take profit i trailing stop

  • Otwarcie Transakcji,
  • Zaznaczenie poziom TP,
  • Zaznaczenie poziomu SL,
  • Ustawienie Trailing Stop na 20 pips.
take profit stop loss trailing stop

Platforma ForexTrailing Stop

Klikamy prawym przyciskiem na transakcje, a następnie ustawiamy poziom trailing stop. Domyślna wartość zlecenia podawan jest w punktach, więc warto wybrać “inne” i wpisać wartość np. 100 punktów, która oznacza 10 pipsów.

trailing stop forex

Uwaga!

Funkcja Trailing Stop działa tylko wtedy, gdy platforma transakcyjna jest włączona i zalogowani jesteśmy na rachunek inwestycyjny. Przy zleceniach Take Profit i Stop Loss nie jest to wymagane.