Co powoduje wzrosty i spadki cen na giełdzie ?

2889

Istnieje prawie nieskończona liczba czynników, które mogą spowodować znaczny ruch giełdy powodując spadki lub wzrosty na giełdzie, w tym dane gospodarcze, wydarzenia geopolityczne i nastroje na rynku .

Sentyment rynkowy

Na przykład krach giełdowy na początku 2000 r. był wynikiem bańki giełdowej dot.com, ponieważ inwestorzy byli zachwyceni rynkiem i spekulowali akcjami irracjonalnie. Jeśli inwestorzy będą nadużywać dźwigni finansowej w stosunku do swoich inwestycji, istnieje spore ryzyko, że może dojść do spirali spadkowej, jeśli rynek poruszy się w niepożądanym kierunku. Inwestorzy mogą być zmuszeni do sprzedaży akcji, co prowadzi do spadku cen.

WAŻNE

Wszystkie ruchy na giełdzie zarówno te wzrostowe i spadkowe mają jedną wspólną cechę. Czynnikiem stymulującym i wywołującym wahania jest zmiana podaży i popytu na akcje.

Czynniki ekonomiczne

Rosnące stopy procentowe mogą wywierać presję na fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości i hamować rozwój rynku mieszkaniowego. Wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe koszty kredytu, spowalniając aktywność zakupową i powodując spadek cen akcji. Zmiany w przepisach podatkowych, takie jak ostatnio uchwalona ustawa o ulgach podatkowych i zatrudnieniu, mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na kształtowanie się cen akcji. Oczekuje się, że obniżki podatków spowodują wzrost cen akcji, ponieważ inwestorzy i korporacje mają więcej środków do wydawania na akcje. Z drugiej strony, podwyżki podatków oznaczają, że inwestorzy mają mniej pieniędzy do wprowadzenia na giełdę, co ma negatywny wpływ na ceny.

W każdej z tych scenariuszy istnieje pewna stała. Aby doszło do jakiegokolwiek ruchu na giełdzie, czy to w górę czy w dół, musi nastąpić znacząca zmiana podaży i popytu.

Wpływ podaży i popytu

Mówiąc wprost, podaż to liczba akcji, które ludzie chcą sprzedać, a popyt to liczba akcji, które ludzie chcą kupić. Gdy istnieje różnica między tymi dwiema grupami, ceny na rynku zmieniają się; im większa jest różnica między popytem a podażą, tym bardziej znaczący będzie ten ruch. Na przykład, załóżmy, że pojedyncza spółka giełdowa rośnie 15% powodując zysk inwestorów. Powodem wyższej ceny akcji jest wzrost liczby osób chcących kupić te akcje.

Ta różnica między podażą a popytem na akcje powoduje, że cena akcji rośnie do momentu osiągnięcia równowagi. Pamiętaj, że w tym przypadku więcej osób chce kupić akcje niż je sprzedać. W związku z tym kupujący muszą oferować wyższą cenę akcji, aby zachęcić sprzedających do rozstania się z nimi. Ten sam scenariusz pojawia się, gdy cały rynek się zmienia: na giełdzie jest więcej kupujących/sprzedających firm niż sprzedających/kupujących, powodując zmianę ceny firmy w górę lub w dół wraz z całym rynkiem. W końcu sam rynek papierów wartościowych to tylko zbiór pojedynczych firm.

Przykład efektu podaży i popytu

17 września 2001 r. indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) spadł o 7,1%, co było jedną z największych jednodniowych strat, jakie kiedykolwiek odnotowano. Ten ogromny ruch rynkowy był reakcją na ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone, które miały miejsce tydzień wcześniej. DJIA zanotował spadek z powodu zwiększonej niepewności co do przyszłości, w tym możliwości kolejnych ataków terrorystycznych, a nawet wojny. Ta niepewność spowodowała, że z giełdy wyszło więcej osób niż do niej na nią weszło, a ceny akcji spadły w odpowiedzi na znaczny spadek popytu.

Kiedy ostatnio przerabialiśmy gwałtowne spadki i systematyczne wzrosty na giełdzie?

Ostatnie wzrosty na giełdzie zostały kilkukrotnie przerwane przez mniej lub bardziej spektakularne spadki cen akcji. Brexit (czerwiec 2016) lub wybór Donalda Trumpa (listopad 2016) na kilka dni powodowały znaczne korekty na rynku. Obawy o kondycję chińskiej gospodarki (2015 i początek 2016 roku), zapowiedź zmiany polityki Rezerwy Federalnej (m.in. maj 2012, wrzesień 2015) czy obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych (sierpień 2011) utrzymywały się przez długi czas.

gwałtowne spadki i systematyczne wzrosty na giełdzie
gwałtowne spadki i systematyczne wzrosty na giełdzie