Nastroje inwestorów

1670

16% ankietowanych prognozuje spadki

Podjęcie działań wbrew opinii większości można rozważyć już na etapie, kiedy wskaźnik optymizmu wynosi powyżej 80% lub poniżej 20%. W takich sytuacjach stopień jednomyślności jest tak wysoki, że uzasadnia podjęcie natychmiastowych działań wbrew panującemu trendowi.

Wartości powyżej 70% i poniżej 30% również uznawane są za ostrzeżenia i sugerują, że punkt zwrotny może być blisko, choć zwykle lepiej wówczas zaczekać na zmianę trendu wskaźnika optymizmu. Należy uważnie obserwować te zmiany, zwłaszcza jeśli dokonują się one w jednej ze „stref zagrożenia”. Natomiast wartości pomiędzy 30% – 70% na ogół można traktować jako potwierdzenie istniejącego trendu. Na przykład, kiedy 60% ankietowanych przewiduje trend wzrostowy, lepiej jest utrzymywać pozycje na wzrosty cen.

Wskaźnik nastrojów inwestorów giełdowych

Wskaźnik nastrojów rynkowych (pot. barometr giełdowy) to – najogólniej mówiąc – odsetek wyrażonych procentowo opinii na temat rynku. Opinie zbierane są wśród pewnej grupy osób, takich jak: analitycy, maklerzy, redaktorzy oraz inni specjaliści od rynków finansowych, a następnie dzieli na (najczęściej) dwie grupy: wzrostową lub spadkową, i na tej podstawie obliczany jest wskaźnik.

Krótkookresowa wartość wskaźnika nastrojów giełdowych


Wskaźnik nastrojów jest wskaźnikiem krótkookresowym, gdyż opinie inwestorów na temat rynków mogą zmieniać się z sesji na sesję, dlatego też najlepiej nadaje się do krótkoterminowych sygnałów lub w charakterze filtra dla wielu technik inwestycyjnych. Może się zdarzyć tak, że jednego dnia po niekorzystnych wiadomościach i silnych spadkach cen zapanuje na rynku tak silny pesymizm, że ceny obiorą kierunek przeciwny do panujących nastrojów.

„Załóżmy, że pewien gracz czyta swoją ulubioną gazetę giełdową i nabiera przekonania, że rynek będzie wyraźnie zwyżkował. Im bardziej optymistyczna jest ta prognoza, tym bardziej agresywne będą transakcje naszego gracza. Kiedy jednak zaangażuje on wszystkie swoje fundusze na danym rynku, nie będzie mógł już zainwestować ani grosza więcej. Rozszerzmy tę sytuację na wszystkich uczestników rynku: jeśli 80 – 90% z nich to optymiści, zakłada się, że zajęli oni już pozycje angażując wszystkie środki na rynku. Kto zatem jeszcze pozostał, aby nadal kupować i pchać rynek w górę?”

Victor Sperandeo

Wskaźnik nastrojów uczestników rynku nie jest wskaźnikiem idealnym. Jego atutem jest wyprzedzanie, a nie – jak w przypadku większości innych wskaźników – naśladowanie trendu.

Zasady gry w oparciu o barometr nastrojów giełdowych

Podjęcie działań wbrew opinii większości można rozważyć już na etapie, kiedy wskaźnik optymizmu wynosi powyżej 80% lub poniżej 20%. W takich sytuacjach stopień jednomyślności jest tak wysoki, że uzasadnia podjęcie natychmiastowych działań wbrew panującemu trendowi.


Wartości powyżej 70% i poniżej 30% również uznawane są za ostrzeżenia i sugerują, że punkt zwrotny może być blisko, choć zwykle lepiej wówczas zaczekać na zmianę trendu wskaźnika optymizmu. Należy uważnie obserwować te zmiany, zwłaszcza jeśli dokonują się one w jednej ze „stref zagrożenia”. Natomiast wartości pomiędzy 30% – 70% na ogół można traktować jako potwierdzenie istniejącego trendu. Na przykład, kiedy 60% ankietowanych przewiduje trend wzrostowy, lepiej jest utrzymywać pozycje na wzrosty cen.

Jak pokazuje historia, wartości większe od 85% wskazują, że rynek w ciągu kilku najbliższych dni uformuje istotny szczyt w trendzie wzrostowym, natomiast spadek wskaźnika poniżej 15% będzie sugerował wystąpienie istotnego dołka cenowego w ciągu jednego lub dwóch następnych dni. Pamiętajmy, że nie są to długoterminowe sygnały odwrócenia trendu, a jedynie krótkookresowe formacje, aktualne wyłącznie przez kilka dni, a czasem nawet godzin.