Zyski i straty klientów polskich brokerów CFD (Forex)

1797

MIT O 90% TRACĄCYCH NA RYNKU FOREX UPADA – RAPORTY BROKERÓW FOREX

Wraz z wejściem w życie nowych wytycznych KNF dla polskich domów maklerskich powstał obowiązek raportowania wyników ich klientów osiąganych na poszczególnych rynkach. Co prawda, pod hasłem „wyniki” kryje się jedynie informacja czy dany klient osiągnął w badanym przedziale czasu zysk czy też stratę. Niemniej jednak daje to już pewien pogląd na to jak kształtuje się sytuacja. W ponizszej tabeli prezentujemy zestawienie wszystkich polskich DM.

zyski-i-straty-na-rynku

Patrząc na instrumenty Forex średnia wyników z 7 DM wynosi odpowiednio 40,37% i 58,73%. Porównując te wyniki z informacjami z przed trzech lat, gdzie w raporcie KNF była mowa o 81% stratnych rachunków można wysnuć wnioski, iż nastąpiła duża poprawa i legendarny mit mówiący o 90% tracących na rynku Forex mija się z prawdą, a nawet nie jest jej bliski. Z czego wynika różnica? Niestety bardzo ograniczona ilość danych płynąca bezpośrednio z udostępnianych statystyk uniemożliwia wyciągnięcie realnych wniosków. Przypuszczać jednak można, że poniekąd to efekt zwiększonego poziomu dostępu do edukacji i materiałów szkoleniowych, mniejsza amplituda wahań na rynku Forex w roku 2016 ale także i zakres czasu z którego są wzięte statystyki. Bazują one bowiem na danych kwartalnych, a jak wiadomo w inwestycjach na rynku kapitałowym znaczenie ma przede wszystkim efekt długofalowy. Prawdopodobnie dopiero średnia wyników z całego roku da nam realny pogląd na sytuację, aczkolwiek najświeższe dane nastrajają nas optymistycznie.