BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego

944

Bank Gospodarstwa Krajowego jest to polski bank państwowy, jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce będący własnością Skarbu Państwa.

Został powołany przez prawo do wspierania rządowych programów społeczno-ekonomicznych, a także programów samorządu lokalnego i rozwoju regionalnego. Współpracuje z innymi instytucjami z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju: KUKE, PAIH, PARP i ARP.

Państwo Polska
SiedzibaBudynek Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Adres00-955 Warszawa
Al. Jerozolimskie 7
Data założenia1924
Forma prawnaprzedsiębiorstwo państwowe

Bank Gospodarstwa Krajowego – najważniejsze informacje

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Został powołany do życia w 1924 r. Bank ma status przedsiębiorstwa państwowego, co oznacza, że instytucja należy wyłącznie do Skarbu Państwa.

Najważniejszą misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz wspieranie sektora publicznego w realizacji jego zadań. Kluczowe priorytety Banku Gospodarstwa Krajowego to:

Funkcje BGK

 • Opracowuje systemy poręczeń i gwarancji mające na celu stymulowanie przedsiębiorczości.
 • Inicjuje i wdraża programy na rzecz wzrostu gospodarczego w Polsce.
 • Jest centrum kompetencyjnym w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów.
 • Uczestniczy w programach mających na celu poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostęp Polaków do mieszkań.
 • Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje fundusze unijne w skali krajowej i regionalnej.
 • Jest wiodącą instytucją w procesie konsolidacji finansów publicznych.
 • Specjalizuje się w obsłudze rządowych programów finansowych i dystrybucji powiązanych funduszy celowych, a także obsłudze rachunków bankowych instytucji państwowych.

Działalność instytucji w jej obecnej formie reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 r. O Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 594 z późn. Zm.). Obecną przewodniczącą Banku jest Beata Daszyńska-Muzyczka, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Paweł Borys.

MISJA I NAJWAŻNIEJSZE CELE BGK

Obecna strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na obecny czas określa rolę banku jako państwowego banku rozwoju. W tym sensie szczególnie ważna wydaje się misja banku polegająca na wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i całego sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Kluczowe priorytety Banku Gospodarstwa Krajowego to:

 • wzrost gospodarczy oparty o wiedzę i doskonałość,
 • zrównoważony rozwój społeczno-terytorialny,
 • skuteczne Państwo.

Powyższe trzy priorytety stanowią filary programu działań BGK zwanego Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. W celu systematycznego wdrażania i pogłębiania statusu realizacji najważniejszych celów rozwojowych Banku, instytucja ta koncentruje swoje działania na takich zadaniach, jak finansowanie reindustrializacji lub ekspansji zagranicznej, zapewniając sprawną obsługę finansów publicznych oraz efektywne wykorzystanie funduszy i programów UE.

Warto również dodać, że Bank Gospodarstwa Krajowego, aby osiągnąć swoje cele, stara się uzupełnić system bankowy, wypełniając lukę rynkową w kluczowych obszarach gospodarki. W tym celu BGK prowadzi działania acykliczne, wdrażając różnego rodzaju programy aktywizujące stagnacyjne sektory rynku. Ponadto Bank współpracuje z innymi instytucjami finansowymi, uzupełniając ich ofertę o bardzo ryzykowne produkty dla samych banków komercyjnych, ale niezbędne do rozwoju gospodarki rynkowej.

HISTORIA POWSTANIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego działa w Polsce od prawie wieku. Został założony w 1924 r. Dekretem prezydenckim, choć warto dodać, że inicjatorem powstania tej instytucji był ówczesny premier i minister skarbu Władysław Grabski. Bank powstał w wyniku połączenia trzech galicyjskich banków publicznych:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Państwowy Bank Odbudowy,
 • Linia kredytowa miast małopolskich.

Dr Jan Kanty Steczkowski został pierwszym prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Funkcję prezydenta pełnił do końca czerwca 1927 r., A później stanowisko to zajął generał dr Roman Górecki – żołnierz Legionów Polskich, szef Korpusu Kontrolerów Wojska Polskiego i pierwszy zastępca szefa Administracji Armii. To on wypowiedział słowa, które stały się kwintesencją misji Banku Gospodarstwa Krajowego:

„Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, ponieważ BGK nie jest instytucją, która działałaby dla zysku. Zysk banku stanowi ogólny postęp w życiu gospodarczym Polski.”

Pod koniec lat 20. Bang Gospodarstwa Krajowego stał się największym bankiem w Polsce. Do głównych zadań BGK należało przede wszystkim udzielanie pożyczek długoterminowych poprzez emisję listów zastawnych, komunalnych, kolejowych i bankowych. Bank zajmował się również pożyczkami samorządowymi i pożyczkami dla instytucji oszczędnościowych. Co ważne, bank miał szczególne zobowiązania wobec przedsiębiorstw państwowych i lokalnych.

DANE KONTAKTOWE

Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP: 525-00-12-372
REGON: 000017319
Kod SWIFT: GOSKPLPW

Siedziba BGK

Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa

nfolinia:
tel. kom.: +48 801 598 888
tel.:  +48 22 599 8888
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30.

Recepcja Centrali Banku:
tel.: +48 22 475 75 75
faks: +48 22 627 03 78


Kontakt elektroniczny

e-mail: [email protected]