Charakterystyka rynku Forex

1146

Czy jesteś zainteresowany inwestowaniem na rynku Forex, ale nie wiesz, jak zacząć? Wprowadzimy Cię w świat inwestycji i powiemy Ci wszystko o rynku Forex, o którym powinieneś wiedzieć! Poznaj sekrety handlu na rynku Forex od A do Z.

Z tekstu dowiesz się:

  • co to jest rynek forex,
  • co to jest dźwignia finansowa,
  • jakie są zalety rynku forex.

Rynek walutowy Forex od A do Z

Rynek Forex jest globalny. Handluje się na nim prawie wszystkimi walutami świata. Jest to zatem największy i najbardziej płynny rynek giełdowy na świecie. Kolejną cechą jest decentralizacja. Oznacza to, że nie ma określonej lokalizacji. Jest nadzorowany wyłącznie na krajowych rynkach walutowych przez instytucje krajowe. Jest zawarty na rynku pozagiełdowym (bez recepty). Handel na tym rynku odbywa się poprzez ogromną liczbę indywidualnych transakcji zawieranych między wieloma uczestnikami rynku. Najczęściej można na nim handlować, mając konto maklerskie w instytucji finansowej, którą jest Dom Maklerski. Dla porównania rynek kapitałowy jest zwykle krajowym rynkiem regulowanym o mniejszej płynności i wewnętrznych platformach obrotu.

Według badań Banku Rozrachunków Międzynarodowych, które przeprowadzono w kwietniu 2016 r., Średni dzienny obrót walutowy wynosi około 5,1 bln USD.

Na rynku Forex wynika głównie z zawierania transakcji kontraktami na różnice cen (CFD). Instrumenty te należą do grupy instrumentów pochodnych. Możesz je kupować lub sprzedawać, tj. Zarabiać na wzrostach i spadkach instrumentu. Wynikiem transakcji jest różnica kursowa. Ma to dźwignię finansową. Forex pochodzi od angielskiego oznaczenia dewizowego.

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa na Forex pozwala inwestorom uzyskać efekt zwielokrotnienia siły ich transakcji. Wszystko opiera się na depozycie zabezpieczająym. Dźwignia pozwala otwierać transakcje do 30 razy większe niż nasz kapitał na rachunku. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie ponadprzeciętnego zysku, ale należy również pamiętać o zwiększonym ryzyku straty.

Rynek forex – godziny otwarcia

Na rynku walutowym forex można handlować prawie nieprzerwanie od późnej niedzieli wieczorem (otwarcie rynku w Nowej Zelandii) do zamknięcia giełdy w piątek wieczorem w Stanach Zjednoczonych. Daje to dużą elastyczność i swobodę indywidualnemu inwestorowi. Należy jednak pamiętać, że najwyższa zmienność panuje na rynku walutowym podczas sesji handlowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest nieco mniejszy podczas sesji azjatyckiej.

Rano czasu warszawskiego rozpocznie się rynek europejski. Mówimy o Frankfurcie, Zurychu i Paryżu. Następnie dołącza londyńska giełda. Silne zmiany notowań zwykle następują w zakresie godzinowym od 8:00 do 10:00 czasu polskiego. Zmienność rynku nieznacznie spada w porze lunchu (12: 00–13: 00). Chwilę później dołączyła giełda amerykańska i po 15:00 znów mamy do czynienia ze wzrostem obrotów. Po południu czasu warszawskiego publikowana jest duża część danych makroekonomicznych wpływających na wymianę walut. Gdy handel w USA dobiega końca, rozpoczyna się sesja w Azji. To kończy pełny cykl.

Powyższy schemat służy wyłącznie jako odniesienie. W ten sposób nie można zdefiniować rynku forex od a do z. Pamiętaj, że na rynku jest wielu uczestników rządzonych emocjami, więc trudno jest znaleźć sztywny wzór zachowania inwestorów.

Zalety rynku forex

Inwestowanie na rynku Forex eliminuje wiele niedociągnięć, które możemy napotkać na rynku kapitałowym. Mówię o braku problemów z płynnością, zmiennością lub dostępnością. Rynek Forex ma zwykle niskie koszty transakcyjne, co stanowi częstą przewagę nad tradycyjną giełdą. Nie ma tu prowizji, a jedynym kosztem są spready, które są różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Jest to zatem bardzo atrakcyjny rynek dla inwestora detalicznego. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania merytorycznego i umiejętności zarządzania ryzykiem. Inwestorzy nie muszą ściśle trzymać się godzin handlu, które są ściśle określone przez giełdy papierów wartościowych. W ten sposób daje handlowcom większą elastyczność, nawet bez znajomości rynku forex od a do z.

Wykorzystanie rynku walutowego

Rynek walutowy jest wykorzystywany na wiele sposobów. Wszystko zależy od głównego tematu za stronami. Jeśli chcesz wiedzieć wszystko o handlu na rynku Forex, powinieneś rozpoznać następujące rodzaje transakcji:

  • transakcje inwestycyjne;
  • transakcje spekulacyjne;
  • transakcje hedgingowe;
  • transakcje arbitrażowe.

Pierwsze z nich charakteryzują się długim horyzontem czasowym i są podejmowane w oparciu o podstawowe czynniki (poziom stóp procentowych, wzrost gospodarczy, poziom inflacji itp.). Transakcje spekulacyjne wyróżniają się krótkim horyzontem czasowym. Trwają od kilku minut do kilku godzin. Są one podejmowane na podstawie przekonań tradera o kursie wymiany. Inwestorzy krótkoterminowi najczęściej wykorzystują analizę techniczną jako narzędzie do podejmowania decyzji. Transakcje zabezpieczające, zwane również hedgingowymi, mają na celu zminimalizowanie ryzyka wahań kursów walutowych. Dotyczy to głównie eksporterów i importerów, którzy są narażeni na zmiany w walutach obcych w stosunku do tego, w którym prowadzą działalność. Transakcje arbitrażowe obejmują te, które nie wiążą się z ryzykiem. Wykorzystują pewną, tymczasową nieefektywność rynku. Jest to możliwe, gdy instrument (para walutowa) jest notowany na dwóch różnych rynkach po różnych cenach.